Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu......

......Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

......Pracoviště klinické psychologie

Spondea

Krizové centrum

Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a poradenství dětem, dospívajícím, studentům do 26 let a jejich rodinám v obtížných životních situacích.

Obtížnou životní situací může být krize způsobená vztahovými, rodinnými či sociálními problémy – rozvodová problematika, nefunkční komunikace, vícegenerační otázky. Příčinou můžou být také školní problémy a neprospěch, týrání, zneužívání, zanedbávání, situace po prožití jednorázového traumatu, krize provázená poruchami příjmu potravy, sebepoškozování, domácí násilí nebo šikana.

Více


Intervenční centrum Brno

Spondea, o.p.s. prostřednictvím Intervenčního centra poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování. Služba je poskytována také rodinným příslušníkům a osobám blízkým. Služba je určena všem osobám bez rozdílu věku a pohlaví.

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální či ekonomické násilí mezi blízkými osobami žijícími společně v jedné domácnosti. Pro domácí násilí je charakteristické, že intenzita násilných incidentů se stupňuje a role násilné a ohrožené osoby se nemění. Cílem služby je pomoci ohroženým osobám, aby byly schopny řešit situaci související s domácím násilím. Navštivte naše webové stránky: www.ic-brno.cz

Více

TELEFONY

Krizové centrum

Po, út, st, pá 8:00?8:00
Čt 8:00?6:00
+420 608 118 088
+420 541 235 511

Intervenční centrum

+420 544 501 121
po-čt 8:00 18:00
pá 8:00-16:00
víkend na mobilu non stop, neděle do 22:00
+420 739 078 078

Zobrazit Asociace