Projekt „Pro dětství bez trápení“

Projekt „Pro dětství bez trápení“ byl podpořen z projektu „Pomozte dětem“ organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

Projekt byl relizován od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017. Projekt řešil  komplexně problematiku týraných a zneužívaných dětí, dětí z rodin s výskytem domácího násilí či z rodin, kde se rodiče rozvádějí. Kromě okamžité krizové pomoci nabídnul dětem dlouhodobou psychoterapii a také dětem a jejich rodičům podporu a poradenství vedoucí k jejich vzájemnému porozumění.

Projekt se týkal dětí, které zažívaly domácí násilí, ať už jako svědkové nebo přímé oběti, kdy také byly týrané i zneužívané. Jednalo se o:

  • Děti, kde si rodiče doma ubližují, kdy má dítě strach o sebe nebo o druhého rodiče.
  • Děti, které mohou být v krizi nebo traumaticky prožívají před a porozvodovou situaci svých rodičů, kdy mohou být také nástrojem pro vyřizování jejich sporů nebo je jim bráněno v kontaktu s druhým rodičem.
  • Děti, které si nevědí rady samy se sebou, se svou odlišností, se vztahy s vrstevníky.

Součástí projektu byla realizace tří navzájem propojených či na sebe navazujících aktivit, a to:

  • poskytování krizové pomoci dětem,
  • terapie a podpora ohroženého dítěte,
  • podpora vztahu mezi rodičem a dítětem.

Počet dětí zapojených do projektu: 264 (do 5 let 16 dětí, věk 6-10:  72 dětí, věk 11-14: 77 dětí, věk 15-18: 99 dětí), se kterými bylo pracováno v rámci 787 kontaktů (intervencí). Jednalo se převážně o osobní kontakty, ve 34 případech o krizovou intervenci prostřednictvím e-mailu, ve 3 případech prostřednictvím telefonu.

Příběh

Petra na konzultaci objednala máma. Volali jí ze školy. Petr spolužákům řekl, že se chce zabít. S mámou nechtěl mluvit. Po ujištění o bezpečném prostředí a diskrétnosti jsme se dostali k tomu, že se včera s Petrem rozešla jeho holka, kterou měl moc rád. Rozchod nečekal, byl to pro něj velký šok a hodně ho to vzalo. Měl pocit, že se zhroutil celý svět, že bez ní nemá život cenu. Už dříve se Petr řezal do rukou, a to ve chvílích, kdy se s ním jeho holka pohádala. To mu dříve pomáhalo zapomenout na psychickou bolest, kterou cítil.

Teď mu ani řezání nepomohlo a nevěděl, co dál. Hodně jsme si společně povídali o tom, co je pro něj v životě důležité, co mu dělá radost. Také jsme mluvili o tom, co dříve Petrovi pomáhalo zvládnout náročné životní momenty. Kromě toho jsme hledali nové cesty, přece jenom rozchod byl pro Petra zcela novou situací. Petr měl kolem sebe kamarády, kteří stáli při něm a podporovali ho. Díky nim také mohl přijít na jiné myšlenky a nevěnovat se v hlavě jen vzpomínkám na nevydařený vztah. Rád sportoval a v oblibě měl noční procházky městem, kdy si úplně dokázal vyčistit hlavu. Povídali jsme si i o tom, jak těžké mohou být první momenty po rozchodu s blízkým člověkem, obzvláště když na to člověk není připraven. A jak se to také může dál vyvíjet. S maminkou jsem pak ještě promluvila o tom, jak ona může podpořit Petra v této nesnadné životní situaci.

Po několika setkáních byl Petr již rozesmátý, plný energie. Mluvil o tom, že na bývalou holku už nemusí vůbec myslet. Chodí s kluky ven, začal dělat parkour a to ho teď hodně baví.  Má spoustu plánů na letní prázdniny. Když jsem se ho zeptala na myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškozování, s úsměvem mi sdělil, že to je něco, na co teď už fakt nemyslí.

Výroky našich klientů:

„Zažila jsem zde prostor a čas věnovaný skutečně jen sobě.“

„Už si nemyslím, že jsem blázen. Cítím se mnohem lépe.“

„Mockrát děkuji, funguje to, co jste doporučili. Nenapadlo mě to použít.“ (otec)

 

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial