Projekt „Profesní rozvoj jako cesta ke kvalitě“

Evropská unie operační program Zaměstnanost

Projekt CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001957 „Profesní rozvoj jako cesta ke kvalitě“ .

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií probíhal v období od 1. 6. 2016 do 30. 5. 2018.

Projekt řešil posilování kapacity NNO v situaci, kdy po mnoha letech došlo v jejím vedení a následně i v celkovém pojetí k výrazným změnám. Projekt byl zaměřen na celkový rozvoj nestátní neziskové organizace v oblasti strategie společnosti a jejího poslání, financování a fundraisingu, lidských zdrojů, PR a marketingu a kvality poskytovaných služeb.

Globálním cílem projektu bylo posílení celkové kapacity společnosti Spondea, její profesionalizace, transparentnost, prezentace navenek, posílení týmu pracovníků a zlepšení kvality poskytovaných služeb prostřednictvím podpory, koučinku a vzdělávání všech pracovníků organizace včetně managementu.

Realizací projektu jsme předpokládali:

  • systematizaci pojetí strategického řízení společnosti,
  • zavedení klíčových procesů FR do praxe,
  • stabilizaci pracovního týmu společnosti,
  • zavedení cíleného marketingu a PR do praxe,
  • aktualizaci procesů řízení kvality, zavedení pravidelného systému kontroly a porovnávání kvantitativních i kvalitativních výstupů činnosti celé společnosti.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial