Projekt „Útočiště pro ohrožené děti“

V prosinci 2011 skončil 13měsíční projekt „Útočiště pro ohrožené děti“. Projekt se zabýval problematikou dětí, které se dostaly ne vlastní vinou do situace, kterou vnímaly jako krizovou či pro ně ohrožující a nedokázaly ji sami bez pomoci zvládnout. V důsledku toho volily nevhodné vyrovnávací strategie – útěky, záškoláctví, agresi, omezení komunikace, izolaci, sebepoškozování.

Projekt na tuto situaci reagoval nabídkou krizového lůžka a non stop psychologickým a sociálním poradenstvím dítěti i celé jeho rodině s primárním cílem zabránit umístění dítěte do pobytového zařízení a s cílem hledat způsoby, jak pomoci dítěti i rodině situaci zvládnout.

Jednalo se tedy o pobyty dětí na krizových lůžkách a non stop psychologické a sociální poradenství dětem i jejich rodinám.

Celkem se prostřednictvím projektu dostalo podpory 287 dětem, z toho 55 dětí bylo umístěno na krizových lůžkách. 26 dětí se podařilo po intenzivní práci s celou rodinou vrátit do rodiny zpět, ostatní děti byly předány do péče jiného zařízení.

Podporu díky projektu získalo i 52 rodin, kterým bylo celkem i včetně jejich dětí poskytnuto 1075 intervencí.
Projekt byl kromě státního příspěvku podpořen z Nadace Terezy Maxové ( 230 tis. Kč) na listopad 2010-listopad 2011, z Nadačního fondu Albert (85 tis. Kč) na rok 2012 a z prostředků městské části Brno – Židenice (13 tis. Kč) na rok 2012.

Díky podpoře uvedených subjektů byl zajištěn bezproblémový provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bez nutnosti stále přemýšlet, zda budou finanční prostředky dostatečné na pokrytí jeho ročního provozu. Dětem na pobytu na krizových lůžkách by byla možnost zajistit i atraktivní volnočasový program a další doprovodné terapeutické činnosti (canisterapie, herní terapie).

Dárcům děkujeme, podrobná zpráva bude součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2011.

Děkujeme společnosti ČEPS za podporu projektu Krizového centra pro děti mládež.

Projekt řešil problematiku dětí a mladých lidí do 18ti let, kteří se dostali ne vlastní vinou do situace, kterou vnímali jako krizovou či pro ně ohrožující a nedokázali ji sami bez pomoci zvládnout.

Cílem projektu byla snaha dosáhnout toho, aby se dítě zklidnilo natolik, aby bylo schopno nahlédnout na vzniklou situaci a s pomocí odborníků našlo motivaci a zdroje vlastních sil pro její zvládání tak, aby výsledkem byla jeho schopnost žít standardním způsobem života přiměřeným jeho věku bez nutnosti umístění do ústavní péče.

Dětem byly poskytovány non stop krizové intervence, bylo jim nabídnuto krizové lůžko a současně bylo poskytováno i poradenství rodičům dětí.

Celkem bylo podpořeno 149 dětí, s mírnou převahou dívek. Podpora společnosti ČEPS činila 50 000 Kč.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial