Něco se se mnou děje

Úzkost a deprese

Co to je

Úzkost je podobná strachu, ale není vázaná na konkrétní situaci. Je to neurčitý pocit obavy z něčeho, co se může stát buďto někde (ve škole, na výletě, když vyjdu z domu na ulici) nebo někomu (rodičům, kamarádům nebo mně samotnému). Zdroj úzkosti se skrývá hlouběji a člověk sám si jej nemusí uvědomit.

Deprese se podobá dlouhotrvajícímu smutku. Jedná se však o onemocnění, které vyžaduje léčbu – často kombinaci léků, psychoterapie a psychohygieny. Neléčená deprese může vést až k sebevražedným úvahám nebo sebevražednému jednání, a to především kvůli pocitu bezvýchodnosti a beznaděje. Léčba depresí je v dnešní době poměrně úspěšná.

S depresemi a úzkostmi se nesetkáváme jen u dospělých, ale objevují se i u dětí a dospívajících. Často ovlivňují každodenní prožívání a znemožňují běžné fungování v osobním životě či ve škole.

Projevy

U úzkostí se často objevuje nedůvěra ve vlastní schopnosti, sebeobviňování, nemožnost se uvolnit. Cítíme stísněnost, podrážděnost, zvláštní tělesné příznaky jako je zvýšené svalové napětí, nadměrné pocení, závratě, bušení srdce, bolesti hlavy. Dochází ke zhoršení soustředění a k obtížím s usínáním. Patří sem také nutkavé obtěžující myšlenky a chování (neustálé přemýšlení nad jednou věcí, neustálé mytí rukou,…).

Pro deprese bývá typická neschopnost prožívat radost i tam, kde jsme ji dříve cítili. Objevuje se ztráta zájmu o koníčky, poruchy spánku a soustředění, únava, nejistota, sklíčenost, pocity osamělosti, beznaděj a zoufalství, kolísání nálady (výbuchy hněvu, záchvaty pláče), myšlenky na smrt, zhoršení paměti, nechuť k jídlu, apod.

U depresí a úzkostí potíže trvají týdny až měsíce a vyskytují se po většinu dne.

Co s tím

Pokud si myslíš, že některé z výše uvedených příznaků by se mohly týkat i tebe nebo tvých blízkých, neváhej vyhledat odbornou pomoc – nejlépe psychologa nebo psychoterapeuta. Někdy je nezbytné doplnit terapeutickou péči i o léky, které zmírňují projevy a umožňují člověku fungovat.

Svěř se někomu blízkému, ať už doma nebo ve škole, nebo někomu, komu důvěřuješ. Můžete pak společně vytipovat a oslovit konkrétního odborníka či vyhledat pomoc v našem centru.

Na koho se obrátit, když mám trápení?

Sebepoškozování

Co to je

Sebepoškozování je úmyslné vyvolání fyzické bolesti sobě samému. Může přinášet chvilkovou úlevu, odvádí pozornost od trápení a úzkosti, uvolňuje napětí. Až pomine fyzická bolest, problém se ale vrací. Někdy může být sebepoškozování voláním o pomoc, touha upozornit na to, že se necítím dobře. Jsou ale i případy, kdy dospívající vnímá sebepoškozování jako „in“, jako součást módního stylu nebo dodržení pravidel party.

Projevy

Sebepoškozování má různé podoby – škrábání se, štípání, řezání nožem nebo žiletkou, trhání vlasů, pálení se svíčkou apod. Někdy se zvyšuje intenzita, s jakou si člověk ubližuje. Často se objevují pocity studu za zjevné známky po sebepoškozování (např. jizvy).

Co s tím

Přestat ubližovat sobě samému je bez pomoci odborníka poměrně obtížné, a to právě z důvodu úlevy, kterou to přináší. Proto doporučujeme vyhledat co nejdříve odbornou pomoc, nejlépe u psychologa či psychoterapeuta. Terapeutická práce bývá zaměřena na zvládání emocí (jak dosáhnout úlevy jiným způsobem) a na rozklíčování důvodů, které k sebepoškozování vedou.

Kdo pomůže, když se trápíš? Tip od Jirky a Katky Králových

Myšlenky na smrt

Co to je

Myšlenky na smrt se objevují tehdy, kdy je člověk přesvědčen, že již vyčerpal všechny možnosti řešení a nic nefunguje. Zůstává jen beznaděj, bezmoc, odmítání pomoci. Potom se zdá, že smrt je jediným východiskem z jeho problémů. Podobné pocity se mohou objevovat při úzkostech, depresích, při pocitech osamělosti. Důvody souvisí s prostředím, ve kterém žijeme, se změnami v organismu, hormonálními výkyvy, s pocity nepochopení, s nároky, které na nás klade okolí – škola, rodiče, trenéři, kamarádi,… Pokud o sebevraždě někdo hovoří často, nebo má dokonce promyšlený způsob, jak by sebevraždu provedl, neměli bychom jeho slova podceňovat.

Co s tím

Pokud podobné úvahy nebo myšlenky přetrvávají nebo se vrací, doporučujeme svěřit se někomu blízkému, nejlépe dospělému. Rozhodně není dobré zůstávat v tomto prožívání sám. Nejvhodnější cestou je vyhledat psychologa, který má odborné zkušenosti a nejlépe může najít příčinu sebevražedných úvah, a to bez hodnocení a bagatelizace. V případě potřeby se kdykoliv můžeš obrátit na naše centrum. Můžeš nás navštívit osobně, kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Zachováváme mlčenlivost, můžeš vystupovat i anonymně. Můžeš se taky dopředu podívat, jak to u nás vypadá.

Hádky, domácí násilí, deprese? Spondea nabízí pomoc

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial