„D“ jako děti i dospělí – počet klientů se blíží dvěma tisícům ročně

Pátý díl seriálu o historii Spondey se zastavuje u těch, kvůli kterým celá organizace vznikla a dvacet let nepřetržitě funguje. Jsou to lidé v krizových a obtížných životních situacích. Původní výhradně dětská klientela se postupně rozšiřovala i o dospívající a dospělé. Právě proto jsou DĚTI a DOSPĚLÍ dalším tématem ze série článků, stejně jako písmeno D v názvu organizace Spondea.    

Zatímco v prvním roce provozu organizace vyhledalo odbornou pomoc 40 klientů, v roce 2016 už bylo toto číslo mnohonásobně vyšší – pracovníci Spondey loni pomohli 1 898 klientům. A jaký je celkový počet klientů ve dvacetileté historii? Výroční zprávy evidují celkem 16 870 klientů, kteří prošli dveřmi organizace.

Za nárůstem počtu klientů stojí nejen rozvoj Spondey, ale také rozšíření cílové skupiny. „Na začátku fungovala Spondea jako pobytové zařízení pro ohrožené děti. Až v roce 2001 se poprvé naším klientem stal někdo dospělý. Tehdy nám zavolala sociální pracovnice, že potřebuje ukrýt matku s dítětem. Souhlasili jsme, chtěli jsme jim pomoci. V té době jsme ubytovali i babičku s vnoučetem, to by v jiném zařízení nešlo,“ vzpomíná Eva Hrabálková, sociální pracovnice, která do organizace nastoupila před sedmnácti lety.

Cílovou skupinou jsou od počátku Spondey především ohrožené děti.

Značný nárůst klientů nastal v roce 2007, kdy se z DONA centra v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách stalo Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. To mělo kromě péče o nízkoprahové klienty za úkol oslovovat i osoby, z jejichž domácnosti policie vykázala násilnou osobu. Situace, kdy dojde k vykázání, je také jedinou, při níž pracovník Spondey aktivně kontaktuje klienta.

Poslední významnou změnou, co se týče poskytovaných služeb, bylo zrušení pobytové formy zařízení před čtyřmi lety. Od té doby funguje Spondea pouze ambulantně s případnými výjezdy na detašovaná pracoviště po jižní Moravě.

Kam dál? Do hloubky, nikoli do šířky

Od krizové pomoci ohroženým dětem se zaměření Spondey v průběhu 20 let rozšířilo na celý rodinný systém. I proto Spondeu vyhledávají také samotní rodiče, manželé v rozvodovém konfliktu či osoby, které nezvládají agresi ve vztazích.

„Nějakou dobu se cílová skupina organizace rozšiřovala a nabírala na objemu. Nyní už žádné rozšiřování neplánujeme, chceme se věnovat kvalitě a v daných tématech jít ještě více do hloubky,“ dodává ředitelka Spondey Jana Levová.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial