Intervenční centra v systému pomoci rodinám ohroženým domácím násilím

Mgr. Jana Levová, ředitelka SPONDEA a Mgr. Martina Ježková, psycholožka Intervenčního centra Brno se podílely na článku o intervenčních centrech v červnovém čísle časopisu Právo a rodina. Přečtěte si jaké jsou nové poznatky v práci s domácím násilím.

V článku se můžete dozvědět  jakou roli mají intervenční centra (dále IC) v systému pomoci ohrožené rodině, resp. aktérům domácího násilí, jaká je dnešní praxe IC, jak pracují s problematikou domácího násilí u nás v organizaci SPONDEA a jak v Centru sociálních služeb Praha. V závěru naleznete kazuistiku.

Z praxe IC vyplývá, že ve více než 80 procentech případů domácího násilí eviduje Policie ČR jako ohrožené osoby právě nezletilé děti, ať už jsou přímou obětí či svědkem takového násilí. Jedná se o nejvíce zranitelné osoby.

 

V celém procesu práce s rodinou ohroženou domácím násilím je se zřetelem k životu dětí v rodině důležité, aby dospělý obnovil nebo neztratil roli dobrého rodiče, ať už rodina je zachována nebo se rozpadá.

 

Zatím se v ČR specializuje na péči o děti vyrůstající v domácím násilí pouze pár organizací (např. LOCIKA, pražské intervenční centrum, SPONDEA, z. ú.) 

V brněnské organizaci SPONDEA, z. ú. propojujeme součinnost sociální služby intervenční centrum, preventivního programu pro zvládání vzteku a zapojujeme péči o děti pod ochranou OSPOD.  

Cílem způsobu práce s rodinou, kde dospělí aktéři domácího násilí nejsou označováni jako oběť a násilník, ale jako rodiče, kteří přes násilí ve vlastním vztahu vychovávají společně děti, je stav, kdy vztahy lze sanovat ve prospěch dětí k naplnění jejich potřeb. 

Kolegyně Jana Levová a Martina Ježková uvádějí, že jako problematický se v práci s rodinami zasaženými násilím jeví fakt, že děti se k odborné pomoci často dostávají pozdě, v některých regionech zcela chybí.

Na koncept práce s celou rodinou jsme přicházeli postupně. Více než 12 let pracujeme ve prospěch osob ohrožených v intervenčním centru, téměř 8 let realizujeme program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích a 22 let pomáháme dětem. Nyní se soustředíme na vybudování profesionálního propojeného systému ve prospěch dětí, které zažily násilí v rodině. Vytváříme prostor pro děti k jejich potřebné rekonvalescenci, kde bude dostatek času reagovat na jejich potřeby a posilovat jejich schopnosti k vyrovnání se s tím, co v minulosti prožily. 

Celý článek naleznete zde.

Vloženo Od   Kategorie: Novinky