„O“ jako odborníci – jak si v růstu pomáhají každý den?

Spondea by za dvacet let své existence nezískala tak prestižní jméno, pokud by se od počátku nemohla opřít o odhodlané pracovníky. Ti kromě elánu vnesli do své práce především znalosti, dovednosti i zkušenosti. Byli odborníky ve svém oboru. Právě proto jsou ODBORNÍCI ze Spondey dalším tématem ze série článků, stejně jako písmeno O v názvu organizace Spondea.    

Devět psychologů a psycholožek, šest sociálních pracovnic a dvě právničky se každý den dělí o přímou práci s klienty. Tyto odborníky doplňuje vedení Spondey s dlouholetou praxí a zkušenostmi ze sociálních služeb.

Část pracovního týmu Spondea

„Řídíme se heslem, že organizace je tak kvalitní, jak kvalitní jsou lidé, co ji tvoří,“ říká ředitelka organizace Jana Levová. I proto podporuje zaměstnance, aby si neustále rozšiřovali své vzdělání účastí na konferencích, workshopech, kurzech či psychoterapeutických výcvicích.

Důraz na odbornost přitom charakterizuje Spondeu od jejího počátku. „Mezi prvními psycholožkami, které do tehdejšího krizového centra nastupovaly, byly zkušené matadorky s dvaceti až třicetiletou praxí. Záhy poté jsme jako jedna z prvních sociálních služeb zavedli pravidelné supervize a intervize. Tehdy to ještě nepřikazoval zákon,“ vzpomíná Eva Hrabálková, sociální pracovnice, která do organizace nastoupila před sedmnácti lety.

Postupem času se nabídka služeb rozšiřovala. Vzniklo Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, program ONA pro osoby nezvládající agresi či program Dítě v centru pro konfliktní rozvodové situace. „U toho jsme se hodně učili, čerpali, přebírali know-how ze zahraničí. Nyní se to snažíme vracet pořádáním workshopů a konferencí. Předáváme nabyté znalosti a zkušenosti dál,“ podotýká Levová.

Psychologové ze Spondey přednáší o programu Dítě v centru

Navzájem se posouváme

Prohlubování odbornosti ale není jen o vzdělání, jejž pracovník získá na kurzech a workshopech. To dobře ví Petra Dolečková, vedoucí Centra rodinného poradenství ve Spondee.

„V týmu spolu komunikujeme po konzultacích, reflektujeme nedostatky, korigujeme se, vzájemně se tak posouváme. Kromě toho máme samozřejmě metodiku, která nastavuje laťku naší služby. Etický kodex nepovažujeme za kus papíru, ale ctíme jej i v osobním životě,“ popisuje Dolečková, která ve Spondee pracuje pět let.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial