Jsme na misi. Pomáháme dětem objevit v sobě hrdiny

Současná prevence týkající se krizových situací a bezpečnosti v mezilidských vztazích na základních školách nestačí. Problémy nemizí, někde naopak vzrůstají. Praxe ukazuje, že je třeba hledat další cesty k účinnějšímu posílení osobnosti dětí. Proto jsme se sami vydali na velikou misi. Cíl máme přitom jediný – objevit v dětech hrdiny krizových situací.

 

Naše děti denně svádějí velké bitvy. Někdy jsou vidět a někdy ne. Bojují v nich samy o sebe, o své blízké a kamarády. Jejich bitvy se týkají mezilidských vztahů. Nejčastěji se střetávají s agresí, manipulací, s konflikty ve vlastních rodinách nebo s obtěžováním. Jisté je každopádně to, že děti mohou v krizových situacích obstát různě.

Dnešní prevence na školách potřebuje posílit

Zkušenosti a zpětné vazby od ředitelů a pedagogů na základních školách ukazují, že i navzdory realizovaným preventivním programům, děti ve školách stále bojují s agresí, šikanou nebo  manipulativním chováním. Je čím dál tím jasnější, že jednorázové dílčí přednášky na školách nestačí na vyřešení problémů.

Děti potřebují s tématy pracovat dlouhodobě, proniknout mnohem více do hloubky a pochopit, proč se různé situace kolem nich dějí. Když si samy situace v bezpečných podmínkách vyzkouší a porozumí různým aktérům, dokážou v situacích lépe zareagovat. Právě vlastní prožitek, který získají během hry, jim dá sílu rizikům a krizovým situacím čelit a umět je řešit.

7 charakteristických rysů účinné prevence

Podle nás by účinná prevence měla být:

  • Dostupná -> vždy po ruce
  • Interaktivní -> děti vtáhne a ukáže jim, jakou moc mají ve svých rukách
  • Srozumitelná -> dá se snadno použít a k dětem i dospělým mluví jejich jazykem
  • Zábavná -> pro děti i dospělé
  • Modifikovatelná -> funguje jako celek i v dílčích částech
  • Reflektivní  -> umožňuje vlastní prožitek, který jde do hloubky

Rozhodli jsme se. Vytvoříme nový preventivní online program

Ve spolupráci s našimi psychology, sociálními pracovníky a dalšími experty jsme se proto rozhodli vytvořit preventivní program pro mladší školáky ve věku 9–12 let.  Pracovat s ním budou děti i učitelé. Jeho cílem bude podpořit zdravé sebevědomí a dobré mezilidské vztahy mezi dětmi. Program bude mít podobu vzdělávacích aktivit a her, díky kterým děti poznají možná rizika, zjistí a nacvičí si, jak se v nich zachovat. To vše bude zabaleno do příběhů o hrdinech, které v našich životech potkáváme a kteří jsou ukrytí i v nás samotných.

„Po mnoha letech naší práce nepochybujeme o tom, kdo jsou ti největší hrdinové na světě. Pro nás jsou to děti. Když dokážou zvládnout svůj vztek. Když pomůžou kamarádovi, kterému se posmívají ostatní ve třídě. Když najdou sílu říct si o pomoc.“ vysvětluje Jana Levová, ředitelka SPONDEY. „Novým programem chceme dětem pomoci, aby svou vnitřní sílu objevily a rozvíjely jí. A dokázaly tak být na těžké situace, se kterými se v životě potkají, lépe připravené.“

Aktuálně vyvíjíme první karetní hru, která děti naučí, co mají dělat, když se děje nějaká agresivní situace právě mezi dětmi a v blízkosti není nikdo dospělý.  V offline provedení ji dostanou k testování první školáci už za pár týdnů.

Čeká nás dlouhá cesta. Už teď máme plné ruce krásné práce a těšíme se na další.

S kartami si děti vyzkouší, jestli je hra baví a my ji poté převedeme do online prostředí

Budeme rádi, když nás na naší misi budete sledovat. Brzy přineseme nové zprávy, kam jsme pokročili.

Myšlenku online preventivního programu jsme začali rozvíjet díky podpoře inkubačního a akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone. Děkujeme!

Fotografie: Porapak Apichodilok, Pexels

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial