Naše poslání

Posláním Spondea, o.p.s. je provázení a podpora lidí při zvládání obtížné životní situace.

Poslání naplňujeme prostřednictvím těchto činností:

– sociální a právní poradenství
– krizová intervence
– psychologická péče
– vzdělávání a prevence
– pomoc osobám zasaženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním

Hádky, domácí násilí, deprese? Spondea nabízí pomoc

Ve SPONDEA pomáháme dětem, dospívajícím a dále rodinám s nezletilými dětmi zvládat náročná období, přijímat životní změny a hledat řešení potíží. Důležitou nabídkou nad rámec sociálních služeb je rodinná mediace, rodinná terapie, realizace asistovaných kontaktů a asistovaných předávání pro děti a rodiče.

Poskytujeme pomoc a podporu lidem, kteří jsou ohroženi domácím násilím a nebezpečným pronásledováním.

V programu pro osoby nezvládající agresi (ONA) pracujeme také s osobami, které nezvládají svůj vztek a ubližují tím sobě i svým blízkým.

SPONDEA má od roku 2000 pověření pro výkon sociálně právní ochrany dětí (SPOD), což znamená, že se aktivně podílí na systémové práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, na koncepční a metodické práci v oblasti SPOD. Současně provozujeme nestátní zdravotnické zařízení s ambulancí klinického psychologa.

SPONDEA poskytuje své služby nejen na území města Brna, ale také na několika místech v Jihomoravském kraji (Hodonín, Moravský Krumlov, Břeclav, Znojmo). Strukturou poskytovaných služeb, jejich vzájemnou propojeností a komplexností je SPONDEA jedinou organizací svého druhu na území Jihomoravského kraje.

   
 

Již od minulých let jsou klíčovými partnery společnosti jednak Statutární město Brno a Krajský úřad Jihomoravského kraje, tak akademická obec a další spolupracující subjekty – PČR, OSPODy, soudy. Spondea je rovněž školicím pracovištěm pro studenty vysokých a středních škol.

Na základě Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR je Spondea zapsána do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Je členem Asociace pracovníků intervenčních center ČR (více na www.domaci-nasili.cz, příp. na www.ic-brno.cz), členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (www.apsscr.cz) a členem Asociace poskytovatelů krizové pomoci (více na www.asociacepkp.cz).

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial