Naše projekty

Aktuální projekty

Projekt „Společně z bludného kruhu traumatu“

 – Projekt „Cesta ze sociálního vyloučení zvládnutím důsledků násilí v rodině“

Projekt „Profesní rozvoj jako cesta ke kvalitě“

Projekt „Cesta od násilí k důstojnosti a soběstačnosti“

Projekt „Dítě v centru“ (English version)

Projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ +

Jako partnerská organizace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, o.s. se podílíme za zajištění realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“. Součástí tohoto projektu je také kampaň s názvem „Mlčení bolí“.

apic

Aktivity intervenčních center při realizaci projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

Kamil pomáhá dětem v krizi

Ukončené projekty

Výstupy

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial