Naše projekty

Aktuální projekty

Projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“

Projekt „Společně z bludného kruhu traumatu“

Projekt „Cesta ze sociálního vyloučení zvládnutím důsledků násilí v rodině“

Projekt „Cesta od násilí k důstojnosti a soběstačnosti“

Projekt „Dítě v centru“ (English version)

Kamil pomáhá dětem v krizi

Hrdinové všedního dne

Stávám se hrdinou v krizových situacích

Projekt Společně z bludného kruhu traumatu II

Chci ovládnout vztek

Ukončené projekty

Výstupy

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial