Kamil pomáhá dětem v krizi

             

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations v rámci programu Včasná pomoc dětem.

Projekt je zaměřen na krizovou pomoc dětem zejména z regionů, kde nejsou standardní krizové služby dostupné, na možnost konzultace s odborníkem v pro ně krizové či mimořádné situaci bezprostředně poté, co se o takové možnosti pomoci dozví, aniž by musely kamkoliv dojíždět.

Projekt současně rozšiřuje spolupráci se školami na území Jihomoravského kraje a zavádí inovativní pomůcku formou přenosu dobré praxe ze zahraničí pro poskytování krizové pomoci a další podpory dětem zasaženým domácím násilím.

Projekt byl zahájen 1. července 2017, je koncipován na dva roky, do 30. 6. 2019.

Aktivity projektu:

Spolupráce se školami prostřednictvím realizace programů primární prevence, poskytování krizové pomoci dětem z Jihomoravského kraje v místě jejich bydliště a poskytování specifické formy krizové pomoci dětem pocházejících z rodin s výskytem domácího násilí.

Komu pomáháme?

Jedná se o děti, které subjektivně prožívají stav ohrožení a potřebují v konkrétní chvíli odbornou pomoc. Odvahu svěřit se s problémem najdou většinou až tehdy, když se osobně setkají s krizovým interventem v obvyklé situaci a pojmou k němu důvěru. Může se jednat o týrání, zneužívání, rodinné problémy (rozvod rodičů) a z toho vyplývající deprese a úzkosti, problémy ve vrstevnických vztazích či školní problémy. Další skupinou jsou děti vyrůstající v rodině s výskytem domácího násilí, které mají obecně nedůvěru k dospělým osobám. Mají strach se svěřit, aby neublížily někomu rodičů. Mají strach ze ztráty rodiče, ze ztráty rodinného zázemí.  Děti zasažené domácím násilím navíc potřebují velmi specifickou intervenci, nejlépe prostřednictvím příběhů, kdy se necítí být ohroženy při sdělování svých traumatizujících zážitků.

Za první rok realizace projektu jsme navštívili celkem 11 škol, kde jsme realizovali celkem 41 programů primární prevence, a oslovili jsme tak 889 dětí. Těmto žákům jsme poskytli informace o možnostech krizové pomoci a současně některým z nich poskytli ad hoc i krizovou intervenci. Okamžitou pomoc a podporu psychologa využilo doposud celkem 30 žáků či studentů, z toho 20 dívek a 10 chlapců. Psychologové intervenovali v souvislosti s problémy ve vrstevnických vztazích, s problémy s chováním spolužáka, s agresí a v souvislosti s dokonanou sebevraždou spolužáka.

Individuálně pak bylo pracováno se 102 dětmi, kterým jsme poskytli v součtu 526 hodin přímé podpory. V tomto případě se jedná o specifickou formu podpory pro děti silně traumatizované situací v jejich rodině. Pracuje se paralelně s dítětem a s jeho rodičem, který je obětí domácího násilí.

 

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial