Projekt „Cesta od násilí k důstojnosti a soběstačnosti“

Evropská unie operační program Zaměstnanost

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000881Cesta od násilí k důstojnosti a soběstačnosti“

Projekt, který je spolufinancován Evropskou unií,  je naplánován na období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019.

Projekt řeší nepříznivé sociální situace vznikající v důsledku ohrožení domácím násilím. Aktivity cílí na problematické oblasti běžného života, které souvisejí s dopady násilí na pracovní výkon, na udržení se na trhu práce. Podporují procesy v osobním životě, které zmírňují riziko opakování násilných incidentů při setrvání ve vztahu. Cílí na snížení diskriminace ohrožených osob, k přístupu ke kvalitním advokátním službám, které jsou jim nedostupné z důvodu nízkých příjmů či nedostatku kontaktů.

Aktivity projektu:

  • motivační program pro osoby ohrožené domácím násilím na podporu zvládání běžného života při soužití s násilnou osobou
  • aktivizační a motivační programy pro osoby ohrožené domácím násilím ve vazbě na trh práce
  • poskytování advokátních služeb osobám ohroženým domácím násilím v rámci rozšíření a zefektivňování existujících služeb na ochranu osob postižených domácím násilím

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial