Projekt „Krizová pomoc dětem v terénu“

nros velux

Projekt „Krizová pomoc dětem v terénu“ byl sestaven na 24 měsíců, byl zahájen 1. ledna 2015 a ukončen 31. 12. 2016.

Projekt zahrnoval inovativní přístup k řešení dopadů krizových situací na život dítěte zavedením nového typu terénní služby, zvýšením dostupnosti specializovaných krizových služeb pro dítě a jeho rodinu v regionech Jihomoravského kraje a posilováním povědomí dětí i odborné veřejnosti o tématu krize v životě dítěte.

Aktivity projektu:

  1. Provoz mobilní krizové služby = zavedení nového typu krizových terénních služeb pro třídní kolektivy v Jihomoravském kraji a jeho pilotní realizace, vytvoření metodiky krizové intervence pro třídní kolektivy.
  2. Práce s dětmi a jejich rodinami na detašovaných pracovištích = posun služby „za dítětem“, tedy poskytování krizových služeb v dosahu místa bydliště potencionálního dítěte a jeho rodiny. Jednalo se o komplexní služby psychologa a sociální pracovnice tak, aby byly uspokojeny potřeby dětí v návaznosti na jejich individualitu a případné odlišnosti. Děti a jejich rodiny ve vytipovaných regionech Jihomoravského kraje měly k dispozici specifické služby v dosahu místa svého bydliště bez nutnosti daleko dojíždět nebo čekat na objednání.
  3. Posilování mezioborové spolupráce = došlo ke zvýšení povědomí odborné veřejnosti zejména pedagogů o tématu krize v životě dítěte a nabytí znalostí, kde hledat pomoc, byla posílená a nově vytvořená mezioborová spolupráce se zainteresovanými subjekty v Jihomoravském kraji, byla vytvořená metodika pro pedagogy s popisem, jak zvládat krizové situace ve třídním kolektivu.

Díky realizaci projektu došlo k následujícím kvalitativním změnám v životě dětí:

V prvé řadě to byl posun ve vývoji vlastní situace dítěte. Znamená to, že se dítě zklidnilo natolik, že bylo schopno nahlédnout na vzniklou situaci a s pomocí odborníků nalezlo motivaci a zdroje vlastních sil pro její zvládání. Děti reflektovaly po krátkodobé krizové intervenci celkové zklidnění a znovunalezení schopnosti hledat vnitřní zdroje. Zároveň se během intervencí naučily novým strategiím zvládání stresu, což jim v dlouhodobém měřítku umožnilo lépe se vyrovnávat s přirozenými konflikty a zátěžemi.

Nezanedbatelnou kvalitativní změnou byla stabilizace situace v rodinách dětí, čehož bylo dosaženo prací s dětmi i jejich rodiči na detašovaných pracovištích.

Dalším mezníkem byl návrat dítěte na předkrizovou úroveň, což se prokázalo zejména při intervenci pro třídní kolektivy. Výsledkem bylo zklidnění žáků a schopnost nahlédnout na mimořádnou událost bez výrazného ovlivnění vlastními emocemi.

Celkem jsme poskytli podporu 358 dětem.

Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Fundations v rámci programu Včasná pomoc dětem.

Další informace najdete ZDE.

 

 

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial