Veřejný závazek

Všechny služby jsou poskytovány na základě hlavních, společných principů, kterými jsou:

  • Profesionalita, která zahrnuje individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací. Všichni odborní pracovníci společnosti mají odpovídající vzdělání doplněné psychoterapeutickými výcviky a pracují pod trvalou externí supervizí.
  • Interdisciplinární přístup, který zahrnuje součinnost mezi jednotlivými službami společnosti i spolupráci s dalšími odborníky v zájmu a ve prospěch klientů
  • Komplexní přístup – zahrnuje komplexní nabídku služeb klientům pod jednou střechou
  • Systémový přístup – upřednostňujeme práci se všemi členy rodinného systému
  • Bezplatnost v rozsahu sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.


ilustrace04

V souladu se základními principy jsou jednotlivé služby zaměřeny na různé cílové skupiny a podle jejich potřeb se dále profilují s cílem poskytnout odbornou pomoc vedoucí k překonání nepříznivé životní situace.

Sociální služby poskytované bezplatně – krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a nebezpečným pronásledováním.

Další činnosti, které jsou poskytované nad rámec základních činností Zákona o sociálních službách, jsou zpoplatněny. Více informací najdete v ceníku.

Doplňkové činnosti – realizace kurzů akreditovaných MPSV, zajištění vzdělávání zdravotnických a pedagogických pracovníků, policistů, studentů, nabídka programů primární prevence rizikového chování u žáků a studentů, realizace stáží pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol humanitního zaměření.

Jednotlivé činnosti jsou realizovány komplexně ve vzájemné provázanosti.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial