Konzultace mimo Brno

Psychologické a sociálně-právní konzultace zajišťujeme také na našich kontaktních místech v Moravském Krumlově a Hodoníně. Nezávazné a bezplatné poradenství je určeno dětem a dospívajícím do 18 let, studentům do 26 let, jejich rodičům a blízkým. Na konzultaci se prosíme předem objednejte, a to telefonicky na číslech 541 235 511, 608 118 088 nebo e-mailem: krizovapomoc@spondea.cz.

Moravský Krumlov

  • každou lichou středu v měsíci
  • v budově Polikliniky Apex spol. S R.o. – Znojemská 235
  • přízemí vlevo naproti logopedii

Hodonín

  • každé 4. pondělí v měsíci
  • v prostorách Městského úřadu – Národní třída 373/25
  • Odbor sociálních služeb, přízemí vlevo, dveře č. 9

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial