Nové projekty, které nám pomáhají v práci s dětmi

Projekty jsou důležitou součástí naší organizace. Díky finanční podpoře, kterou z nich získáváme, můžeme více a lépe pomáhat našim klientům. Pojďte se seznámit s našimi třemi projekty, které nám dělají radost.

Jedinečná dětská terapeutická kniha o těžkých rodičovských rozchodech konečně v Česku

Práce s dětmi, a to mnohdy i velmi malými, které jsou zasaženy těžkým rozchodem rodičům, je často během na dlouhou trať. Psychologové a sociální pracovníci při ní používají různé techniky a metody k tomu, aby dětem ulehčili cestu vyznat se ve vlastních pocitech. Naši odborníci teď mají k ruce jednu novinku, která jim při takové práci pomůže. Je jí mezinárodně úspěšná kniha holandské autorky Daniëlle Steggink Kamil, zelený chameleon, která právě řeší mnohdy zapeklité téma rozpadajících se rodin, kde se rodiče hádají a dochází k domácímu násilí. Tuto skvělou knihu, která je určena pro odbornou práci s dětmi, jsme jako první přeložili do češtiny. A před nedávnem ji také vydali se svolením autorky ve startovacím nákladu 100 ks v rámci projektu s názvem „Kamil pomáhá dětem v krizi“. Ten byl finančně  podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations v rámci programu Včasná pomoc dětem.

Co čem přesně knížka je? Vypráví o malém chameleónu Kamilovi, jehož rodiče si přestali rozumět. Kamil z toho prožívá roztodivné pocity. Občas je smutný, jindy naštvaný, zmatený, anebo si myslí, že za nedorozumění a hádky mezi jeho chameleoními rodiči může on sám. Rád by dokonce problémy mezi rodiči sám vyřešil. Při tom všem, co se kolem něj děje, se cítí ztracený a sám. Postupem času a také díky moudrému velkému chameleonu – archetypu terapeuta, učitele či kamaráda – Kamil však nachází cestu ven ze zamotaného klubka svých pocitů a objevuje způsoby, jak se opět cítit dobře.Kniha pomáhá dětem ujasnit si, jaké mají pocity a jak je mohou zpracovat. Přirozeným a zároveň nekompromisním způsobem přináší dětskému čtenáře jedno konkrétní důležité poselství. Odpovědnost za řešení konfliktu mají rodiče a dítě v něm nenese žádnou vinu za neshody. Konflikty rodičů knížka popisuje férově a korektně, bez obviňování jednoho z rodičů. Příběh se tematicky dotkne i nevhodných projevů emocí, jakými jsou nadávky nebo fyzické násilí. Rozdílnost rodičů je v knížce zachycena velmi originálně – pomocí metafory změny barev u chameleonů.

Více o projektu, který nám umožnil vydání knížky Kamil, zelený chameleon, najdete zde: https://www.spondea.cz/kdo-jsme/nase-projekty/kamil-pomaha-detem-krizi/

Grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti, financovaný z prostředků The VELUX Foundations.

Pomůžeme ještě většímu počtu traumatizovaných dětí

Ve Spondey často pracujeme s dětmi, které prošly nějakým traumatem. Může to být třeba smrt, vážný úraz či onemocnění v rodině i blízkém okolí, sexuální zneužívání anebo dlouhotrvající vážný konflikt mezi rodiči. Moc dobře víme, jak důležitá je rychlá pomoc k tomu, aby se zmírnily negativní dopady na psychiku dítěte a zamezilo se vzniku a rozvinutí posttraumatické stresové poruchy.

Zjistili jsme, že čím dál tím více dětí, které prošly traumatickým prožitkem, vyhledá odborníky. Pokud se podíváme do statistiky našich klientů, kterou si ve Spondey vedeme, tak meziroční nárůst je o zhruba 25 %. To je skutečně hodně. Na takové volání o pomoc je třeba reagovat.

Napsali jsme proto na péči o traumatizované děti projekt s názvem „Společně z bludného kruhu traumatu“ a získali tak podporu od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Projekt začal už o prázdninách a poběží až do konce června 2019. Za tu dobu ošetříme 100 dětí, které trauma zažily a nedokážou se s ním samy vyrovnat.

Více o projektu Společně z bludného kruhu traumatu.

Projekt byl podpořen z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

 

Jsme stabilnější organizace!

Poslední dva roky jsme se ve Spondey intenzivně vzdělávali. Umožnil nám to projekt „Profesní rozvoj jako cesta ke kvalitě“. Díky němu jsme mohli pod vedením zkušených odborníků zlepšovat strategické řízení naší organizace, posilovat tým a také zkvalitňovat naše služby klientům. Zabývali jsme se i procesním a finančním řízením. Celý projekt směřoval k tomu, abychom byli stabilnější organizací. Tedy aby náš tým dobře fungoval v rámci organizace a zároveň tak mohl být co nejlepším průvodcem těm, kterým pomáháme.Více o projektu „Profesní rozvoj jako cesta ke kvalitě“ si můžete přečíst zde: http://www.spondea.cz/kdo-jsme/nase-projekty/projekt-profesni-rozvoj-jako-cesta-ke-kvalite/

Děkujeme všem donátorům za podporu, kterou našim projektům dali!

 

Evropská unie operační program Zaměstnanost
 

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial