Klinický psycholog

Vaše dítě se trápí? Využijte ambulanci klinického psychologa. Vedle krizové intervence a psychologického poradenství nabízíme také systematickou psychoterapii.

Psychoterapie je žádoucí například u práce s následky traumatu či posttraumatickou stresovou poruchou, u případů týraných anebo zneužívaných dětí, nezletilých, kteří se stali svědky násilného trestného činu a podobně.

Klinický psycholog provádí také základní psychodiagnostiku umožňující vyloučení závažné psychopatologie u dětí. Spolupracuje také s dětskými lékaři a psychiatry v případech vyžadujících nasazení léků (např. proti depresi, úzkosti, apod.).

Zaměřuje se na:

  • poruchy chování
  • poruchy nálady u dětí a dospívajících
  • úzkosti, nutkavé jednání
  • šikana a vztahové obtíže doma i ve škole
  • sebepoškozování

V případech poruch příjmů potravy, alkoholových či nealkoholových závislostí předá kontakt na specializovaná pracoviště.

Pracuje s klienty, kteří jsou ohroženi syndromem zavrženého rodiče (odmítáním ze strany dítěte, se kterým byl v důsledku rozvodu nebo jiné životní situace rozvolněn vzájemný kontakt).

Pro pojištěnce ZP MV (211) je klinický psycholog hrazen zdarma na základě registrované služby nestátního sociálního zařízení.

Ceník:

  • Cílené vyšetření (včetně zprávy z vyšetření) 2100,-/2-4 hodiny*
  • Komplexní vyšetření (včetně zprávy z vyšetření) 2700,-/4-6 hodin *
  • Systematická terapie u dětí 350,-/1 hodina*
  • Systematická terapie u studentů 18-26 let 200,-/1 hodina*

Ke každému člověku přistupujeme individuálně a poplatek může být na základě hmotné nouze snížen anebo zcela prominut. Ostatní služby klinického psychologa jsou bez poplatku. Ozvěte se nám na 608 118 088 nebo krizovapomoc@spondea.cz.