Vzdělávání

Nabízíme akreditované kurzy pro vyučující a odbornou veřejnost.

Kurzy pro odbornou veřejnost jsou určeny lidem z Odboru sociálně-právní ochrany dětí, odborníkům z oblasti psychologie, sociální práce anebo práva. Další specializované kurzy nabízíme vyučujícím základních a středních škol.

Pro vyučující

Rezervujte si místo na kurzech pro vyučující středních anebo druhého stupně základních škol


Pro odbornou veřejnost

Pracujete na úřadě nebo na soudě? Působíte v oboru psychologie, sociální práce, právo? Nabízíme odborné kurzy, které vás mohou zajímat.

Dítě v centru

Přihlaste se na kurz Dítě v centru zaměřený na problematiku konfliktního rozvodu rodičů s cílem snížit negativní dopad rozpadu vztahu na děti.

Poslední kurz proběhl 17. – 19. října. Podívejte se na reakce účastníků a rezervujte místo na kurzu na jaře 2020 na emailu vzdelavani@spondea.cz.

Více o metodě na ditevcentruzajmu.cz


Setkáváte se ve své praxi s lidmi, kteří se dopouští násilí na svých blízkých? Chtěli byste vědět, jak to změnit?

Zajistěte si své místo na konferenci

Násilí pod kontrolou: Jak motivovat ke zvládání agrese.

21. listopadu v Brně!

Kontakt: vzdelavani@spondea.cz nebo 602 531 651.

Přihlašujte se tady.

Pozvánka


Nabízíme i další kurzy:

Problematika domácího násilí páchaná na seniorech

Vedení rozhovoru s dítětem jako svědkem domácího násilí

Prevence rizikového chování studentů z rodin s výskytem domácího násilí

Individuální plánování při práci s celou rodinou

bližší informace k odborným kurzům najdete TADY.

Těšíme se na vás!