Pracoviště klinické psychologie

Od 1. 1. 2013 pracují v našem týmu 2 atestovaní kliničtí psychologové, muž a žena, a to v rámci nestátního zdravotnického zařízení – ordinace klinického psychologa. Kromě dosavadních služeb krizové intervence a psychologického poradenství nabízíme také systematickou psychoterapii.

Psychoterapie je žádoucí například u práce s následky traumatu či posttraumatickou stresovou poruchou u dětí a dospívajících. Může se jednat o případy týraných a zneužívaných dětí, nezletilých, kteří se stali svědky násilného trestného činu a další.

Klinický psycholog provádí také základní psychodiagnostiku umožňující vyloučení závažné psychopatologie u dětí. Spolupracuje také s dětskými lékaři a psychiatry v případech vyžadujících nasazení léků (např. proti depresi, úzkosti, apod.). V oblasti psychodiagnostiky se zaměřuje na základní odlišení patologie a širší normy, například v otázkách závažnosti poruch nálady, disharmonického vývoje osobnosti a dalších vývojových poruch. Na základě vyšetření je schopen posoudit, do jaké míry může nevhodné chování ovlivňovat intelekt.

S jakou problematikou pracuje klinický psycholog:

  • poruchy chování
  • poruchy nálady u dětí a dospívajících
  • úzkosti, nutkavé jednání
  • šikana a vztahové obtíže doma i ve škole
  • sebepoškozování

V případech poruch příjmů potravy, alkoholových či nealkoholových závislostí zprostředkuje kontakt na specializovaná pracoviště.

Pracuje s klienty, kteří jsou ohroženi syndromem zavrženého rodiče (odmítáním ze strany dítěte, se kterým byl v důsledku rozvodu nebo jiné životní situace rozvolněn vzájemný kontakt).
Spolupracuje s dalšími členy týmu při vedení skupinové psychoterapie dětí nebo jejich rodičů.

Ceník:

  • Cílené vyšetření (včetně zprávy z vyšetření) 2100,-/2-4 hodiny*
  • Komplexní vyšetření (včetně zprávy z vyšetření) 2700,-/4-6 hodin *
  • Systematická terapie u dětí 350,-/1 hodina*
  • Systematická terapie u studentů 18-26 let 200,-/1 hodina*

*pro pojištěnce ZP MV (211) jsou tyto služby hrazeny jejich zdravotní pojišťovnou.

Na základě předložení dokladu o přiznání dávek v hmotné nouzi může být cena úkonu individuálně posouzena, nemusí být hrazena v plné výši, popřípadě může být zcela prominuta.

Ostatní služby klinického psychologa jsou bez poplatku.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial