Násilí ve vztazích

Násilí, které se děje mezi lidmi žijícími ve společné domácnosti, je označováno slovy domácí násilí. Může k němu docházet mezi manžely, partnery, ale také mezi rodiči a jejich dětmi, mezi prarodiči a vnuky, mezi sourozenci. Domácí násilí má několik různých podob, které se mohou prolínat. Obvykle začíná urážkami, vyhrožováním, ponižováním, přechází ve strkání, náznaky bití, zakazování kontaktů s přáteli, s příbuznými, dochází ke kontrolování mobilu, messengeru apod.

Nejvíce vidět jsou facky, kopance, kroucení ruky, po kterých zůstávají bolavá místa a někdy i modřiny. Objevuje se také záměrné odpírání peněz a vydírání přes peníze. Do domácího násilí patří i ničení věcí ve vzteku, jenž u přítomných osob vyvolává strach.

Hádky, domácí násilí, deprese? Spondea nabízí pomoc

Dating violence

K násilnému chování může docházet i mezi mladými lidmi, kteří spolu zatím nežijí a pouze spolu chodí. Potom hovoříme o tzv. dating violence. Krásné chvíle a zamilování někdy může přejít v nesnesitelný vztah plný žárlivosti, omezování, nadávek, ponižování a fyzického napadání.

Stalking

Další z forem domácího násilí může být nebezpečné pronásledování – stalking. K pronásledování většinou dochází po rozpadu vztahu, kdy jedna ze stran se s tímto rozpadem nechce smířit. Pro stalking je charakteristické dlouhodobé nežádoucí sledování, kontaktování, obtěžování. Zprávy a kontakty mohou mít milostný charakter, ale také může jít o výhružky, nadávky, zastrašování nebo fyzické napadání.

Domácí násilí může mít mnoho různých podob, nejde vždy jen o projevy fyzického napadání. Při pochybnostech se můžete obrátit na naše Intervenční centrum.

Co s tím?

Násilné chování samo od sebe neskončí. Naopak má tendenci se zhoršovat. Pokud máte pocit, že vám situace přerůstá přes hlavu a nevíte, jak ji zvládat, je namístě vyhledat odbornou pomoc. Zpočátku je násilné chování jen stěží rozpoznatelné, ale i při pochybnostech se na nás můžete obrátit.

V našem Intervenčním centru pracují sociální pracovnice, psychologové a právníci. Nezávazně s vámi situaci probereme, dáme vám prostor mluvit o vašich pocitech a obavách. Společně budeme hledat možnosti řešení. Naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, respektují vaše tempo a rozhodnutí, stejně jako vaše přání zůstat v anonymitě. Pro řešení situace je nejvhodnější osobní konzultace, můžete se však na nás obrátit i telefonicky nebo napsat e-mail.

Odkazy

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial