Projekt „Společně z bludného kruhu traumatu“

Projekt „Společně z bludného kruhu traumatu“ získal podporu z charitativní sbírky „Pomozte dětem“ organizované Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

Projekt je realizován od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Zabývá se problematikou dětí, resp. celých jejich rodin, zasažených traumatickou událostí.

Cílem projektu je napomoci stabilizovat psychický stav dítěte, zmírnit negativní dopady prožitého traumatu a také podpořit rodiče ve schopnosti být dítěti v těžké situaci oporou. Dětská traumata jsou spojená třeba se smrtí, vážným onemocněním v rodině nebo blízkém okolí, se znásilněním, šikanou, prožitkem z dopravní nehody, z přepadení, ale třeba i z přírodní katastrofy. Zdrojem traumatu může být také dlouhotrvající těžký konflikt mezi rodiči.

V rámci projektu jsou realizovány 3 aktivity:

  • Krizová pomoc dítěti
  • Terapie dítěte
  • Práce s celou rodinou zaměřená na podporu vztahu mezi rodičem a dítětem

Příběhy traumatizovaných dětí, které u nás hledají pomoc, jsou velmi rozmanité. Co každé dítě, to jeden unikátní příběh. Všechny příběhy ale jedno spojuje – veliká vnitřní bolest dětí, která, pokud se nezpracuje, ohrožuje psychiku, integritu i vývoj dítěte.

Přečtěte si příběh Adélky (jméno jsme změnili), kterou k nám přivedli její rodiče. Jejich dcerce se totiž něco stalo.

O Adélce a jejím strýci

Adélce bylo tehdy 13 let. Byla veselá a šikovná. Svůj čas nejraději trávila s kamarádkami a se svojí rodinou. Jenže pak se něco přihodilo.

Adélčiny rodiče si všimli, že jejich dceři se hodně zhoršily známky ve škole a učitelé si stěžují, že je nesoustředěná. Ta zvídavá a tolik společenská Adélka jakoby byla pryč. Nejvíc času trávila teď sama ve svém pokoji. Rodičům to sice vrtalo hlavou, ale mysleli si, že je to asi jen netradiční začátek puberty. A věřili, že se to časem nějak srovná.

Koupelna a strýc

Jenže pak se stalo, že rodičům jednoho dne zavolala Adélčina učitelka, že se Adélka rozplakala při hodině sexuální výchovy. Odvezli ji hned domů. Tehdy se Adélka rodičům poprvé svěřila s tím, co ji už půl roku trápilo. Vždycky, když je na návštěvě u své sestřenice, chodí za Adélkou do koupelny strýc. Dívá se na ni a intimně komentuje to, jak dospívá. Jednou jí ve vaně sahal na prsa a také do rozkroku.

Adélčiny rodiče byli v šoku. Matka chtěla hned vše předat k řešení policii. Švagra neměla nikdy moc ráda a teď, když vyšlo najevo sexuální obtěžování jejich dcery, jej okamžitě zavrhla. Pro Adélčina tatínka to bylo ale mnohem složitější. Šlo o jeho bratra, kterého měl do té doby velmi rád. Byl z toho moc nešťastný. Rodiče se museli domluvit, co dál.

Pomoc pro celou rodinu

Rozhodli se přijít za námi, do Spondey. Pozorně jsme si se všemi promluvili a společně pak vytvořili plán, jak celé rodině pomoci. Zprvu s Adélkou pracovala samostatně dětská psycholožka. Adélka totiž ze začátku nedokázala o svých prožitcích s rodiči mluvit. Brzy se ukázalo, že krizovou intervenci i individuální terapeutickou podporu potřebují všichni členové rodiny. A tak jsme pracovali se všemi a po několika měsících začali pozvolna konzultace propojovat.

Dlouhá cesta k porozumění

Trvalo asi půl roku, než Adélka dokázala mluvit i před rodiči o svých pocitech a umět říci, co potřebuje. Postupně se zlepšila ve škole a začala se zase zajímat o svět kolem sebe. Ustoupily noční můry, úzkosti, třes rukou i nesoustředěnost, které jí do té doby tolik každodenně trápily. Adélčiny rodiče se naučili své dceři lépe naslouchat a být jí i sobě navzájem oporou. Společně se pak rozhodli, jak dál postupovat i vůči strýci tak, aby se Adélka cítila dobře. Těžký začátek rodina prošla s naší podporou. Další cesta je před nimi.

Dětem jako Adélka pomáháme také díky projektu „Společně z bludného kruhu traumatu.

Pomalu a citlivě rozplétáme jejich příběhy a stáváme se jim i jejich rodičům průvodci na dlouhé cestě, na jejímž konci se budou – i navzdory všemu, co těžkého děti prožijí – cítit lépe. A budou také vědět, že jejich rodiče jim dokážou být skutečně pevnou oporou.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial