Rodinná mediace

Od 1. 12. 2016 spolupracujeme se zapsanou rodinnou mediátorkou, JUDr. Darjou Halákovou. Jako zapsaná mediátorka složila předepsané zkoušky na Ministerstvu spravedlnosti a při výkonu své činnosti podléhá Zákonu o mediaci.


Rodinná mediace
je smírný způsob řešení sporů za asistence mediátora, nezávislé třetí osoby, který řídí proces a podporuje zúčastněné v tom, aby si v bezpečném prostředí:

 • Ujasnili situaci, ve které se nacházejí
 • Sdělili informace, které potřebují k řešení jejich sporu
 • Pochopili, proč druhá strana jedná tak, jak jedná
 • Hledali možnosti řešení a dospěli ke společné dohodě


Výhody mediace:

 • Rychlost
 • Cena (výrazně levnější než soud)
 • Diskrétnost
 • Zachování dobrých vztahů
 • Zefektivnění vzájemné komunikace
 • Výsledná dohoda je pouze v rukou stran (a může mít i platnost soudního rozhodnutí)


Kdy je vhodné mediaci použít:

 • Rozvod manželů (případně rozchod partnerů)
 • Nastavení péče o děti
 • Spory o výživné
 • Konflikty v rodinném soužití
 • Domluva na kontaktu rodičů s dětmi po rozvodu

Mediace může probíhat jak mezi rodiči, tak mezi rodiči a dospívajícími dětmi, ale také v rámci vícegeneračního soužití – děti, rodiče, prarodiče.


Ceník

 • Jedna hodina mediačního setkání u zapsaného rodinného mediátora – 1000 Kč.
 • Jedno setkání rodinné mediace trvá maximálně 3 hodiny.


Kontakt

V případě zájmu volejte na telefonní čísla – 608 118 088, 541 235 511, případně pište na e-mail: krizovapomoc@spondea.cz.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial