Sociálně aktivizační služby

Sociální služba „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ pomáhá rodinám s nezletilými dětmi v Jihomoravském kraji, které se ocitly v obtížné životní situaci, a v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte.

Posláním služby je podpora a doprovázení rodin k samostatnosti ve vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro výchovu a rozvoj dětí. Cílíme také na porozumění potřebám rodičů a dětí a na sanaci vztahů mezi jednotlivými členy rodiny.

Každá událost, která se děje v rodině a které ne zcela rozumíme, je náročná. Může jít o hádky rodičů, kdy máme strach, zda se rodiče nerozejdou. Nebo třeba nejistotu, co bude dál, když k rozchodu opravdu dojde. A pak jsou další situace, které nás zasahují ještě hlouběji. Většinou proto, že se nedají ničím ovlivnit. Mezi ně patří třeba vážné onemocnění někoho blízkého, nebo úmrtí.

Hádky, domácí násilí, deprese? Spondea nabízí pomoc

Služba je určena rodinám s dětmi a dospívajícími do 18 let, které se dostaly do krizové situace, kdy je ohrožena integrita rodiny a zdravý vývoj nezletilých dětí.

Cílem služby je podpořená rodina, která je schopna řešit samostatně každodenní životní situace a vytvořit bezpečné a podnětné prostředí pro výchovu a rozvoj dětí.

Služba je poskytována bezplatně.

 

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial