Vyjádření ředitelky Spondea k reportáži České televize

Vážení klienti, milí kolegové a spolupracovníci,

minulý čtvrtek 8. 6. 2018 odvysílala Česká televize v regionálním zpravodajství reportáž, která byla nazvána „kauza Spondea“ a byla uvedena podtitulkem, který používal výrazy jako „skandál, který před třemi lety otřásl organizací Spondea“.  Jednalo se o reportáž ze soudního řízení mezi rodiči, rodina byla před časem našimi klienty.

Pokud jste tuto reportáž viděli, chci vás ujistit, že informace z titulku se nezakládá na pravdě a jedná se čistě o interpretaci redaktora, který reportáž uvádí tak, jako bychom se dopustili trestného činu.  Nebyl to pro nás ani žádný skandál, který by námi „otřásl“. Mnozí z vás naši práci dobře znají velmi dobře a ví, že takové případy jsou zkrátka součástí naší práce.

S rodinou již nejsme téměř tři roky v kontaktu a vždy jsme se snažili primárně o ochranu zájmu nezletilých dětí tak, jako to děláme vždy, a do trestní kauzy jsme nijak nezasahovali, reportáž však vyznívá zcela opačně. Rozhodně také odmítám, že by psycholožka děti naváděla, jak mají u soudu vypovídat, jak zaznělo v reportáži.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji za váš čas, který jste mému vyjádření věnovali, nemohu se s odbytou prací redaktora České televize smířit a nyní se snažím v této věci komunikovat s vedením České televize.

Jana Levová
ředitelka Spondea, o.p.s

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial