Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu......

......Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

......Pracoviště klinické psychologie


Sebepoškozování – když je řešením bolest

Co je sebepoškozování

Sebepoškozování je záměrné ubližování si ve snaze vypořádat se s nepříjemnými duševními stavy. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného psychického problému. Poškozování vlastního těla není spojeno s vědomým přáním se zabít.

Sebepoškozovat se člověk může sebou samým (škrábání, kousání, štípání, zarývání nehtů, bití především hlavou o cokoli je po ruce, …) nebo pomocí nástroje (užívá se nůž, žiletka, jehla, nůžky, provaz, oheň nebo cigareta apod.), ale jsou i mnohé další způsoby.

Mechanismus sebepoškozování aneb jak to (ne)funguje

Mnoho lidí, kteří mají vlastní zkušenosti se sebepoškozováním, udává, že jim sebepoškozování dokáže poskytnout rychlou úlevu od vnitřního napětí, stresu, úzkosti či jiných nepříjemných stavů. Má tedy funkci uvolnění a uklidnění. Lidé, kteří sáhnou k sebepoškození, se tímto způsobem zbavují nepříjemných pocitů nebo silných emocí, přičemž často je touto emocí vztek. Fyzická bolest odvede pozornost od nepříjemných psychických stavů, zaměstná člověka praktickými starostmi (ošetření rány apod.), při poranění dochází k uvolnění endorfinu (hormonu, který navozuje příjemné pocity a tlumí bolest), což přináší člověku okamžitou úlevu, po které prahnul.

Na sebepoškozování se rychle vyvíjí závislost srovnatelná s alkoholismem nebo závislostí na drogách. Sebepoškození se stává způsobem řešení, ke kterému člověk sahá opakovaně. Úleva, kterou člověk pocítí, je jen dočasná a problémy se objeví znovu, často ve vážnější formě a člověk se poraní opět, protože jednou to pomohlo. Někdy se zvyšuje intenzita, s jakou si člověk ubližuje. Často se objevují pocity studu za zjevné známky po sebepoškozování (např. jizvy).

Co s tím

Doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, nejlépe nějakou formu spolupráce s psychologem či terapeutem, v některých případech je vhodná i psychiatrická péče (léčba pomocí léků). Terapeutická práce bývá zaměřena na práci s emocemi (jejich zvládání a zacházení s nimi jiným způsobem než doposud), ale i na mnohé další aspekty související s povahou problému.

Napište nám