Domácí násilí

Ubližuje Vám blízký člověk? Nejste v tom sami. Pokud se cítíte být ohroženi někým blízkým, kontaktujte nás.

Obraťte se na nás, když se setkáváte s 

  • výhružkami, ponižováním, snižováním osobních kvalit
  • omezováním vztahu s přáteli anebo příbuznými, neustálým kontrolováním mobilu
  • odpíráním peněz a vydíráním
  • fyzickým napadáním, bitím

Domácí násilí může mít různou podobu a může probíhat mezi manžely, partnery, ale také mezi rodiči a jejich dětmi, prarodiči a vnuky nebo mezi sourozenci. K násilí může docházet i mezi mladými lidmi, kdy zpočátku krásné chvíle přechází ve vztah naplněný žárlivostí, omezováním anebo ponižováním.

Další formou domácího násilí je nebezpečné pronásledování – stalking. Často k němu dochází po rozpadu soužití, kdy se jedna ze stran nechce s ukončením vztahu smířit. Pokud vás někdo sleduje a obtěžuje častým kontaktováním, ať už mají zprávy milostný anebo výhružný charakter, ozvěte se nám.

Poskytujeme sociální, právní a psychologickou pomoc. Nezávazně s vámi situaci probereme a dáme vám prostor mluvit o vašich pocitech a obavách. Společně budeme hledat možnosti řešení.

  • Přečtěte si, jak postupovat, pokud vás ohrožuje někdo blízký na www.ic-brno.cz
  • Konzultační hodiny Po - Čt 8:00 - 18:00, Pá 8:00 - 16:00
  • Telefonní linky Po - Pá 8:00 - 16:00
  • Během víkendu se můžete obrátit na tyto kontakty.

Intervenční centrum Brno pro vás funguje bezplatně a řídí se regionálními kartami Jihomoravského kraje.

„Násilné chování samo od sebe neskončí. Naopak má tendenci se zhoršovat. Pokud vnímáte, že vám situace přerůstá přes hlavu a nevíte, jak ji zvládat, vyhledejte odbornou pomoc. Nezapomeňte, že máte právo na spokojené vztahy.“
Michaela Kršíková, vedoucí intervenčního centra