Pro školy

Se začátkem nového školního roku nabízíme tři vybrané programy primární prevence. Tyto aktuálně reflektují na vyšší výskyt sociálně patologických jevů ve společnosti v souvislosti s předchozí karanténou.

Jak s dětmi probrat složitá sociální témata? Ve SPONDEA realizujeme vzdělávací programy na školách, abychom podpořili přátelské mezilidské vztahy. Protože víme, že prevence vždycky stojí na prvním místě.

Lektory preventivních programů jsou interní pracovníci SPONDEA, z.ú. – psychologové, sociální pracovníci a sociální pedagogové. Všechny programy začínají druhou vyučovací hodinu.

Kapacita programů je 30 žáků a vždy probíhají pro jeden třídní kolektiv. Programy realizujeme, pokud je přítomno alespoň 75 procent žáků a maximálně pro dvě po sobě jdoucí třídy.

Myslete, prosíme, na to, že programy nejsou určené pro kolektivy, kde již dochází k šikaně anebo se vyskytují jiné vztahové problémy mezi žáky. Setkání je vždy jednorázové, proto by takový vstup v případě již existujících potíží, neměl pro třídní kolektiv význam. Programy nejsou zaměřeny na diagnostickou ani terapeutickou práci se třídou.

Cena:

  • 760 Kč/program, při realizaci více programů na téže škole 690 Kč/program + cestovné 2,50 Kč/km (pro mimobrněnské školy)

Vyberte si z našich programů pro školy!

Když doma není doma – druhý stupeň ZŠ (90 minut)

V každé rodině může nastat situace, že se v ní děti přestanou cítit bezpečně. Jaké je to, když se doma není doma? V programu otevíráme věkově přiměřenou diskuzi o nefungujícím rodinném zázemí a o možnostech řešení situací, které souvisí nejen s domácím násilím a rolí dětí a dospívajících jako svědků či obětí domácího násilí. Problémem může být změna partnera a nové rodinné zázemí. Cílem programu je žáky a studenty podpořit, aby nezůstávali na své potíže sami a vyhledali pomoc.

Volné termíny

 

Násilí do vztahu nepatří – Stalking – SŠ, VOŠ a VŠ (90 minut)

Program pracuje se způsoby, jak rozpoznat rizikové chování ve vztahu a formou praktických ukázek a diskuze nastiňuje cesty řešení vznikajícího násilného chování ve vztahu dvou mladých lidí (dating violence). V rámci programu se studenti dozvědí, co je to nebezpečné pronásledování, jak se mu bránit a kde vyhledat pomoc.

Studenti sociálních oborů získají informace o možnostech sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím.

Volné termíny

 

Kamarád/kamarádka má potíže – druhý stupeň ZŠ – od 7. třídy a pro SŠ (90 minut)

Program pracuje s vlastními zkušenostmi a prožitky žáků/studentů, ukazuje na příbězích jejich vrstevníků řešení nejčastějších krizových situací, které mohou v reálném životě stejně starých mladých lidí vznikat. V programu se společně zaměřujeme na korektivní prožitek při řešení náročných situací, prožití zkušeností vedoucích k posílení strategií, které mohou žáci využít v budoucnu ve vlastním životě. Cílem je ukázat účastníkům, že na své potíže nemusí být sami, že se pro každý problém dá najít řešení a že i oni mohou adekvátně svému věku nabídnout podporu blízkému člověku.

Volné termíny

 

SPONDEA disponuje certifikací Národním ústavem pro vzdělávání (číslo 12/15/1/CE) pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Primárně určené žákům 2. stupně ZŠ, žákům SŠ. Sekundárně určené studentům připravujícím se na profese v oblasti s rizikovým chováním.

 

Program Dobronauti: Zpátky v čase

9 z 10 základních škol v Česku se potýká s agresí a šikanou dětí. Zažijte jako jedni z prvních na vlastní kůži zábavný edukačně výchovný program DOBRONAUTI: Zpátky v čase. A zbavte se agrese na vaší škole!

Program pro děti ze 3., 4. a 5. tříd ZŠ a jejich učitele. Otestovalo jej už více než 1000 dětí, pedagogů a metodiků prevence. Tým specialistů na prevenci pracoval rok a půl na vývoji. A mezi nimi byli i naši lidé ze SPONDEA!

HRA, KTERÁ UČÍ DĚTI A JE OPOROU UČITELŮM

Učitelé a metodici školní prevence nám krátce po zážitku s naší hrou napsali:

    Geniálně vymyšlené! (ZŠ Troubky)

    Konečně něco na řešení vztahů i pro menší děti! (ZŠ Blažovice)

    Akční, zajímavé a inspirující. (ZŠ Vejrostkova - Brno)

    Úžasná interaktivní forma k rozvoji spolupráce a sociálních dovedností. (ZŠ Pastviny)

    Konečně program vhodný i pro integrovaného žáka s tělesným postižením.

UŽIJTE SI HRU JAKO JEDNI Z PRVNÍCH!

Chcete znát termíny pro rok 2020/2021? Řekněte si o ně a dozvíte se je jako první!

A nebo se nám ozvěte (uvedený kontakt platí pouze pro program Dobronauti):

    mailem na: jsme@dobronauti.cz

    nebo zavolejte na:  732 798 348