O nás

SPONDEA vznikla, aby pomáhala dětem.

V roce 1997 v Brně neexistovala instituce, která by poskytovala okamžitou pomoc ohroženým dětem, proto jsme se rozhodli zřídit dětské krizové centrum. Po třech letech jsme získali oficiální pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V dalším roce jsme začali pomáhat lidem zasaženým domácím násilím. Současně proběhly první besedy na školách, na kterých jsme otevírali témata jako je týrání nebo šikana s cílem podpořit přátelské mezilidské vztahy.

Od té doby uplynulo více než dvacet let a naše cílová skupina se postupně proměnila. Dnes se na nás každoročně obrací dva tisíce lidí.

Jsme stabilní, pořád se učíme a přinášíme nové nápady. S důvěrou se na nás obrací lidé, kteří se ocitají v těžké životní situaci. Respektujeme každého z nich a zvláštní pozornost věnujeme právě dětem.

Provázíme druhé v těžkých životních chvílích, kdy si nedokáží poradit sami. Společně hledáme cestu, jak překonat trauma způsobené například úmrtím v rodině, domácím násilím, týráním nebo šikanou. Jako jedni z mála v České republice realizujeme program na zvládání vzteku ve vztazích.

V programu Dítě v centru zájmu pomáháme rodinám v rozvodovém konfliktu snížit negativní dopad rozvodu na děti. V rámci nestátního zdravotnického zařízení u nás pracuje klinický psycholog. Máme smlouvu s  zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra. 

 „Když jsme v Brně začínali, neexistoval ani zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Od té doby jsme pomohli několika tisícům dětí a dospívajících, z nichž většina je dnes již dospělých. Věřím, že se jim, snad i díky naší práci, dobře daří.“
Dagmar Úlehlová, iniciátorka založení dětského krizového centra