Nová paní ředitelka ve Spondea

Od začátku května máme novou paní ředitelku, kterou rádi představíme

Stala se jí Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D.

Již téměř 20 let působí v neziskovém sektoru. Zaměřovala se zejména na téma násilí páchaného nejen na ženách a genderově citlivého vzdělávání. Lektorovala workshopy na základních a středních školách a vyučovala kurzy na Masarykově univerzitě. Vyvíjela metodiky zaměřené na práci s předškolními dětmi v oblasti sexuální výchovy a prevence násilí. Vystudovala sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií MU. V rámci doktorského studia se zaměřila na partnerské násilí.

Vloženo Od

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.