Odborná konference Čas na změnu

22. listopadu proběhne odborná konference Čas na změnu, která otevře diskuzi o nejnovějších tématech v oblasti prevence násilí v blízkých vztazích a jejich dopadech na praxi institucí aktivních v ochraně osob ohrožených násilím.

 

Práce s těmi, kdo se dopouštějí násilí

 

Systém ochrany osob ohrožených násilím v současné době neukotvuje práci s osobami, které se dopouští násilí. Z příkladů dobré zahraniční praxe v Rakousku či Norsku nicméně vidíme, že bez práce s těmi, kdo se násilí dopouští, jsou prevence násilí či jeho zastavení hůře dosažitelné. I proto konference otevře diskuzi nad otázkou, zda může ukotvení práce s osobami, které se dopouští násilí, pomoci při řešení násilí v blízkých vztazích v České republice.

Specializace policie na násilí v blízkých vztazích

 

Legislativní změny v oblasti ochrany osob ohrožených násilím přinesou změny také do praxe institucí zodpovědných za tuto oblast. Dalším z cílů konference je tak otevřít diskuzi nad otázkou, zda lze cestou specializace policie na násilí v blízkých vztazích přispět ke snižování tolerance vůči násilí, k citlivějšímu a profesionálnějšímu přístupu k osobám ohroženým násilím.

 

Konference se koná pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Mezi vysupujícím budou mimo jiné docentka Ludmila Čírtková (Univerzita Karlova), Barbora Jakobsen (Alternativ til Vold, Norsko), Marie Jílková, poslankyně, Josef Petr (Liga otevřených mužů), Adéla Klingelová (Liga otevřených mužů), Kristýna Pešáková (SPONDEA), Jiří Ammer (SPONDEA), Hana Klodnerová (Policie České republiky), Milan Doležal (Policie České republiky). 

Konferenci pořádá organizace SPONDEA ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, statutárním městem Brnem a s podporou Úřadu vlády a Norských fondů.

Vloženo Od

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.