Pomáháme dětem včas - další běh projektu je tu!

Realizujeme další běh projektu zaměřeného na krizovou intervenci. Pod názvem Pomáháme dětem včas je financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnost.

Pod názvem Pomáháme dětem včas u nás najdete další běh projektu 

Projekt zaplňuje mezeru v poskytování krizové pomoci dětem v brněnském regionu, případně v Jihomoravském kraji, a to poskytováním  krizové pomoci včas, bez čekacích lhůt, které bývají ve standardních psychol. ambulancích až tříměsíční. Ústředním mottem projektu je tedy včasnost a odbornost péče pro děti v krizi.  Jedná se o děti, které se v danou chvíli cítí být ve stavu ohrožení, ve stavu tísně z důvodu např. rozpadu rodiny, týrání, zneužívání, pocitů méněcennosti, neúspěchu ve vztazích či ve škole.  Krizová pomoc  jim bude poskytnuta ad hoc okamžitě,  terapeutická péče nejpozději do 3 dnů, každý všední den od 8 do 18ti hodin. K dispozici je dětem také krizová tel. linka či internetová krizová linka.

Leták k projektu je možné stáhnout zde.

Vloženo Od   Kategorie: Novinky

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.