Tisková zpráva: Prevence násilí ve městě Brně

„Domácí násilí je závažný a komplexní problém. Jeho obětem pomáháme i tak, že pracujeme rovněž s původci násilí“, říká Jana Levová, ředitelka organizace SPONDEA.

Brněnské organizace SPONDEA a Persefona pracují s původci násilí řadu let. Již dnes, 21. listopadu, společně pořádají konferenci „Násilí pod kontrolou: Jak účinně motivovat ke zvládání agrese“ určenou pro odbornou veřejnost. Jejím cílem je představit terapeutické programy zaměřené na zvládání vzteku a také praktický manuál, který účastníky provede možnostmi nařízení anebo doporučení těchto programů.

Ačkoliv práce s původci násilí je v zahraničí běžnou součástí praxe (například v Norsku, Německu nebo Anglii), v České republice patří programy na zvládání agrese stále mezi okrajové služby. Nevládní organizace SPONDEA a Persefona náleží mezi hrstku českých pracovišť, která s lidmi dopouštějícími se násilí na svých blízkých odborně pracují na zvládání vzteku.

„S lidmi, kteří mají problémy s nezvladatelným vztekem a následně páchají násilí na svých blízcích, pracujeme již šest let. V rámci individuálních nebo skupinových terapií společně s klienty mapujeme spouštěče vzteku, učíme se respektovat vlastní potřeby a emoce tak, aby nedocházelo k násilnému chování“, přibližuje program „Chci ovládnout vztek“, ředitelka organizace SPONDEA, Jana Levová.

Program může nařídit soud, ale v poslední době přibývá lidí, kteří se k účasti v něm hlásí dobrovolně. Aktuálně tvoří dobrovolní účastníci programu více než dvě třetiny klientů. Programy jsou zdarma.

„V letošním roce jsme se rozhodli vytvořit první praktický manuál, který provede odbornou veřejnost – především pracovníky OSPOD (Orgánu sociálně-právní ochrany dětí), přestupkových komisí a dalších zapojených institucí - do problematiky nařízení anebo doporučení programů na zvládání agrese v blízkých vztazích“, doplňuje ředitelka Persefony, Dagmar Rudická. 

Na konferenci budou terapeutické programy představeny a účastníci získají také inspiraci pro práci s nemotivovanými klienty. Na workshopech bude zveřejněn manuál pro odbornou veřejnost, jehož finální podobu mohou ovlivnit samotní účastníci. SPONDEA a Persefona jsou součástí Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí.

Kontakt:

Mgr. Jana Levová, levova@spondea.cz, 724 946 073

Mgr. Mariana Zbořilová, zborilova@spondea.cz, 602 531 651

Fotografie: Cvaklo.to

                             

Vloženo Od   Kategorie: Novinky

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.