Tisková zpráva: V Brně startuje dialog o zlepšení ochrany před domácím násilím

Už zítra 20. 9. 2022 se uskuteční konference Je čas na změnu? zaměřená na srovnání českého a rakouského přístupu k řešení problematiky domácího násilí a na zahájení dialogu o možném zlepšení systému ochrany v České republice.

Konference za účasti českých a rakouských odborníků a odbornic proběhne v Sále zastupitelstva města Brna na Nové radnici (Dominikánské nám. 196/1 v Brně), a to od 9:30 do 16:00.

„Rakousko představovalo pro Českou republiku vzor již při zavádění opatření na ochranu před domácím násilím v roce 2007, kdy jsme se inspirovali tehdejší rakouskou desetiletou praxí s vykazováním násilných osob a s poskytováním specializované podpory osobám ohroženým domácím násilím,” uvádí mjr. JUDr. Vladimír Vedra, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů Policie ČR.

Ze spolupráce Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Intervenčního centra SPONDEA vzešel podnět hledat nové možnosti při řešení domácího násilí se zaměřením na prevenci a ochranu osob ohrožených násilím. Společně proto realizovali s rakouskými protějšky projekt „Výměna zkušeností a dobré praxe při řešení domácího násilí CZ-AT“ (KPF-02-236) financovaný v rámci Fondu malých projektů prostřednictvím programu Interreg Rakousko-Česká republika z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj EU. Součástí projektu byly výměnné pobyty s cílem sdílení dobré praxe.

“Rakouská praxe při vykázání osob, které se dopouští násilí, ukazuje, že tento preventivní nástroj lze uplatňovat nejen v případech dlouhodobého tzv. domácího násilí, ale i v dalších případech násilí a možného ohrožení v rodinách. Tato praxe tak dbá na včasnější ochranu ohrožených osob. Násilí v rodinách jsou často přítomny také děti, proto je klíčové dát včas najevo nepřípustnost násilí jako způsobu řešení problémů,” dodává Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D., ředitelka organizace SPONDEA.

Cílem konference je zahájit odbornou diskuzi o možnosti přenést rakouskou inspiraci do české legislativy a praxe. Do panelu konference přijali pozvání Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. z Ústavního soud ČR, Mgr. Markéta Sailer z Odboru prevence kriminality MV ČR, plk. Mgr. Martin Blažek z Ředitelství služby pořádkové policie PP a Mgr. Michaela Kršíková, vedoucí Intervenčního centra organizace SPONDEA.

Po skončení konference budou k dispozici hlavní závěry odborné diskuze. V případě zájmu o rozhovor s některým z odborníků či odbornic během konference kontaktujte:

  • Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje: mjr. Mgr. Bc. Petra Ledabylová, 606 828 037, petra.ledabylova@pcr.cz
  • SPONDEA: Mgr. Lucie Čechovská, tel. 608 805 900, cechovska@spondea.cz
Vloženo Od

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.