Pro celou rodinu

Víme, jak je občas nesnadné zvládat zátěž každodenního partnerského života, jeho starosti a konflikty, kterými nejvíc trpí právě děti. Umíme vám pomoct řešit stresové situace přerůstající v násilí.

Teď prakticky: začneme jedním setkáním

Nezávazně se vy, tedy oba rodiče, setkáte se dvěma našimi pracovníky.

  • Společně probereme, proč k nám přicházíte a co byste chtěli změnit.
  • Představíme vám techniky, pomocí kterých je možné účinně předcházet konfliktům
  • Schůzka je zdarma a v termínu, který vám vyhovuje.
  • Setkání trvá hodinu a půl

Rádi si poslechneme pohled na věc vás obou. Přestože potřebujeme znát kontext, ve kterém se neshody odehrávají, nezůstáváme jen v minulosti, neřešíme váš partnerský vztah, nehodnotíme, nesoudíme a nehledáme viníka.

 Soustředíme se na budoucnost a zlepšení stavu dětí díky spolupráci rodičů.

Pokud na konci setkání dojdete k závěru, že vám setkání dávalo smysl, můžeme se domluvit na dalším postupu a termínech schůzek. Pokud ne, budeme vaše rozhodnutí respektovat.

O čem by byla další spolupráce?

Vy jako rodiče můžete navštěvovat párové konzultace. Během nich byste se "svými" pracovníky – sociálními pracovnicemi detailněji prošli témata, s jejichž řešením vám můžeme pomoct:

  • Jak řešit konflikty v klidu
  • Jak umět podpořit děti v náročných situacích
  • Jak lépe vnímat dětské potřeby a emoce
  • Jak zdravě ventilovat vztek

Pokud o to rodiče i děti stojí, mohou se u nás děti setkávat s dětskými psycholožkami. Ty dětem nabízí bezpečný prostor, kde s nimi mohou probírat, cokoli je trápí. 

Spolupráce dětí a psycholožek je důvěrná. Rodiče se ale s psycholožkami pravidelně setkávají na revizních schůzkách, kde na obecnější rovině společně proberou dosavadní spolupráci. 

Investujte hodinu a půl svého času, abyste zjistili, jestli budeme společně dál hledat úlevu pro vás i vaše děti. Ozvat se nám můžete na dbn@spondea.cz.

Pracovníci OSPOD se nám dovolají na 602 531 651, klienti a klientky na 739 078 078.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Práce s celou rodinou probíhá díky podpoře:

Projektu Centrum pro dětství bez násilí: práce s celou rodinou zasaženou násilím CZ.03.02.01/00/22_043/0001492, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus z Evropského sociálního fondu plus. Doba realizace projektu je od 1. listopadu 2023 do 31. října 2026. 

Projektu Centrum dětství bez násilí, který je realizován s finanční podporou Nadace J&T od 1. července 2023 do 30. června 2024.

Projektu Prevence sekundární viktimizace rodin ohrožených domácím násilím, který je realizován s finanční podporou Statutárního města Brna, Odboru zdraví od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.