Centrum pro dětství bez násilí

V rodině zasažené domácím násilím často nejsou potřeby dítěte řádně vyslyšeny. Proto zahajujeme projekt Centrum pro dětství bez násilí.


Projekt CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011214 "Centrum pro dětství bez násilí" je spolufinancován Evropskou unií, podpořen Evropským sociálním fondem z Operačního programu zaměstnanost a probíhá 1. 10. 2019 - 30. 9. 2021.


V rámci projektu hledáme řešení a způsob, jak naplnit co nejvíce potřeby dítěte, které zažilo domácí násilí. Způsob, kde dospělí aktéři nebudou klasifikováni jako oběť a násilník, ale jako rodiče, kteří i přes násilí ve vlastním vztahu vychovávají společně dítě. Cílem je, aby vztahy mezi obětí násilí a násilnou osobou byly nastaveny tak, aby nebyly přehlíženy potřeby dítěte.

Při práci s rodinou zasaženou domácím násilím je dle stávajícího modelu poskytovaných služeb velmi málo cíleno na potřeby dítěte, které je vždy přímou či nepřímou obětí domácího násilí.

S ohledem na českou legislativu není možné pracovat s celou rodinou v Intervenčním centru, které je sociální službou. V jeho rámci můžeme pracovat jen s obětí násilí, nikoli s osobou, která se násilí dopouští. S touto osobou se musí pracovat v rámci jiné služby.

Současný systém pomoci se:

  • zaměřuje především na „oběť“, klade ji do centra pozornosti, řeší se její „akutní“ problém,
  • pomoc je koncipována výhradně v rámci mentálního modelu „oběť“ vs. „násilná osoba“,
  • nepracuje se s rodinou zasaženou domácím násilím jako s celkem,
  • jsou upozaděny, zneviditelněny, přehlíženy a nenaplňovány potřeby dítěte

Cílem projektu je vyvinout novou službu, která bude zohledňovat celou rodinu s důrazem na potřeby dětí.

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.