Projekty

Naše práce je možná jen díky našim podporovatelům. Přečtěte si více o aktuálních projektech.

Realizované projekty

V posledních pěti letech jsme realizovali následující projekty.

  • Projekt „Společně z bludného kruhu traumatu“
  • Kamil pomáhá dětem v krizi
  • Projekt „Profesní rozvoj jako cesta ke kvalitě“
  • Projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ +
  • Aktivity intervenčních center při realizaci projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“
  • Projekt „Pro dětství bez trápení“
  • Projekt Krizová pomoc dětem v terénu
  • Projekt Násilí věc (ne)veřejná (English version)