Doporučení, jak předcházet konfliktům v době karantény

Přečtěte si, co doporučují naši odborníci v době omezení pohybu a karantény v reakci na současný nouzový stav v České republice.

Doporučení, jak předcházet konfliktům v rodině v době karantény

Zachovejte si řád a strukturu

Vytvořte si denní či týdenní plán, co budete doma dělat,  zkuste se společně domluvit, co kdo ten den udělá.

Rozdělte svůj čas na práci a odpočinek

Ve svém plánu dopředu počítejte s odpočinkem, práci věnujte maximálně stejný čas jako za běžné situace.

Buďte předvídatelní a bezpeční pro své okolí

Sdělujte nahlas své představy, plány, potřeby, aby vaši blízcí věděli, co se chystáte udělat a mohli s tím počítat - předvídatelnost a srozumitelnost pomůže snižovat konflikty.

Nikdo z nás není dokonalý

Nelpěte na maličkostech, vše nemusí být dokonalé, lze odložit řešení potenciálně konfliktních situací, výuka dětí v domácnosti nemusí být stoprocentní.

Zajímejte se o své blízké

Buďte v bezpečném kontaktu se svou rodinou, sousedy a známými, zajímejte se, jak se mají. Osoby ohrožené domácím násilím se v době karantény mohou dostat ještě do větší izolace, než běžně jsou.

Předcházejte “ponorce”

Vytvořte si doma “zóny” - místo, kde může každý být chvíli sám, nebo kde na vás např. půl hodiny nesmí nikdo mluvit.

Nehádejte se před dětmi

Pokud jste uprostřed hádky s partnerem/partnerkou, která nejde zastavit, jděte raději do jiné místnosti či na zahradu. Tam, kde vás děti nemohou slyšet. Nezatahujte děti do konfliktů, nechtějte, aby se přiklonily na jednu nebo druhou stranu.

Při hádce si dopřejte pauzu na zklidnění (time-out)

Tzv. time-out techniku je dobré použít, když se vztek při hádce stane silnějším než vy. Domluvte se předem s partnerem/kou, že v takové chvíli můžete říct stop a na 10-15 minut odejít na klidné místo ( před dům, do jiného pokoje), kde se zklidníte.

Nebojte se i v době karantény volat policii

V případě ohrožení volejte číslo 158!

Ozvěte se

Promluvte si s odborníky přes telefon či Skype -

Spondea: 739 078 078, 608 118 088

Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212

Modrá linka: 731 197 477

Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity:  549 498 800, 549 498 804.

 

Vloženo Od   Kategorie: Novinky

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.