Tisková zpráva: Udílení cen SozialMarie

SPONDEA je nominována spolu s 34 projekty na cenu SozialMarie s programem Dítě v centru zájmu. Virtuálnímu udílení hlavní ceny, které se blíží, bude předcházet online hlasování o Cenu veřejnosti SozialMarie v týdnu od 23.4.2020 do 29.4.2020.

V období, kdy se rodiče rozchází, potřebují děti citlivý přístup a informace o tom, co se v rodině odehrává. Rodiče však bývají zahlceni vlastními problémy. Děti, se kterými rodiče o situaci nemluví, pak často hledají chybu v sobě. Snaží se rodinu zachránit chováním, které rodičům nemusí být srozumitelné, anebo se u dětí objevují různé psychosomatické potíže“ říká psycholog organizace SPONDEA Petr Válek, odborný garant a supervizor programu Dítě v centru zájmu.

Brněnská organizace SPONDEA je mezi 34 nominovanými projekty na mezinárodní cenu SozialMarie právě s programem Dítě v centru zájmu. Bezmála 300 projektů se letos ucházelo o tuto nominaci na tradiční ocenění sociálních inovací. Mezi nominovanými projekty se objevily inovace zaměřené na vzdělávání, sociální diverzitu nebo zdravotní péči.

Cena Sozial Marie je nejstarší cenou pro sociální inovace, jejímž cílem je podpořit a zviditelnit projekty, které nevšedním způsobem reagují na společenské výzvy a aktivně zapojují okolí do osvěty a řešení společenských problémů. Kolébkou ceny je Rakousko, ale oceňované projekty pochází vedle České republiky i z Německa, Polska, Chorvatska, Maďarska nebo Slovenska.

Program Dítě v centru zájmu, který organizace SPONDEA realizuje pravidelně dvakrát do roka od roku 2015, má za cíl zmírnit konflikty rodičů, snížit jejich vyhrocenost. Program se snaží rodičům nabídnout nové způsoby jak řešit existující konflikty tak, aby se děti znovu cítily bezpečně a mohly se rozvíjet v lepším prostředí. Metoda pochází z Holandska. Je realizována ve více zemích Evropy (Německo, Norsko, Finsko, Dánsko, Estonsko, Itálie, nově Británie a Švédsko). SPONDEA je kromě Holandska jedinou zemí, která v roce 2020 realizuje již 10 běh programu!

Vyhlášení laureátů a udílení cen SozialMarie

Slavnostní udílení cen ve Vídni se letos nekoná, ale proběhne virtuální udílení cen 1. května v 18 h na www.facebook.com/SozialMarie.cz.  Právě v tento den se prostřednictvím krátkého videa dozvíte, kdo z 34 nominovaných obdrží cenu SozialMarie. Porota posoudí a určí patnáct nejlepších. Ovšem na největší ocenění – odměnu 15, 10 a 5 tisíc euro, dosáhnou jen první tři. Dalších pět projektů získá patrona, který je v následujícím roce aktivně podpoří.

Mezinárodní cena veřejnosti

Ještě před udílením hlavních cen SozialMarie bude vyhlášena mezinárodní Cena veřejnosti. Touto cenou jsou každoročně oceněni „miláčci“ veřejnosti. Od 23. 4. 2020 (rána) do 29. 4. 2020 (23:55 h) se může mezinárodní veřejnost zapojit do online hlasování a rozhodnout, který z nominovaných projektů získá cenu veřejnosti a finanční odměnu v hodnotě 1 000 euro. Ta je určena na vzdělávání a další rozvoj projektu. O této ceně rozhoduje výhradně veřejnost a nesouvisí s hlavními cenami SozialMarie, o kterých rozhoduje odborná porota.

Můžete tak podpořit brněnskou organizaci SPONDEA a program Dítě v centru zájmu na webových stránkách www.sozialmarie.org/cs, kde od rána 23. 4. 2020 bude otevřeno online hlasování. Zde je možné svůj hlas dát prostřednictvím své e-mailové adresy. Vítěz mezinárodní ceny veřejnosti SozialMarie bude vyhlášen 30. 4. 2020. Využijte této možnosti podpořit dobrou věc, která má smysl a je jedinečnou v České republice.

Vloženo Od   Kategorie: Novinky

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.