Emergentní psychoterapie pro děti a dospívající

Děti a dospívající, kteří se ocitli ve složité životní situaci, mohou čerpat bezplatnou podporu v podobě emergentní psychoterapie.

Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti – grantovému programu Pomozte dětem rozvíjí SPONDEA emergentní psychoterapii pro ohrožené děti a dospívající. 

Projekt míří na podporu dětem a dospívajícím, kteří se ocitli ve složité životní situaci, mají omezený přístup k dlouhodobější psychologické péči z ekonomických důvodů, nedostatečných kapacit dětských psychologů a terapeutů či z důvodu absence podpory ze strany zákonných zástupců. Emergentní psychoterapie je mezičlánkem mezi dlouhodobou terapií a krizovou intervencí. 

Záměrem projektu je posílit podpůrnou terapeutickou síť pro děti a dospívající v ohrožení či krizi. Projektem reagujeme mimo jiné na aktuální situaci dlouhých čekacích lhůt dětských terapeutů a psychologů.

 

 

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.