Je čas na změnu?

Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje pořádáme konferenci zaměřenou na srovnání českého a rakouského přístupu k řešení problematiky domácího násilí a na zahájení dialogu o možných změnách v České republice.

Sdílení dobré praxe s odborníky a odbornicemi z řad rakouské policie a intervenčních center přineslo mnoho podnětů, které mohou vést ke zkvalitnění řešení problematiky domácího násilí a násilí ve vztazích obecně. Program konference nabídne představení klíčových výstupů ze spolupráce s rakouskými kolegy a kolegyněmi a otevře formou panelové diskuze dialog o možných změnách v České republice. 

Konference se uskuteční v úterý 20. 9. 2022 od 9:00 (předpokládaný konec akce je v 16:00).

Program s podrobnostmi i informace o místě konání akce zveřejníme v průběhu srpna. Bližší informace ke konané akci a možnosti registrace poskytne Lucie Čechovská na cechovska@spondea.cz.  

Akce se uskuteční v rámci projektu „Výměna zkušeností a dobré praxe při řešení domácího násilí CZ-AT“ financovaného z Fondu malých projektů prostřednictvím programu Interreg Rakousko-Česká republika z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj EU.

Vloženo Od

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.