Díky Freelu máme přehled o tom, jak postupuje případ rodiny zasažené násilím

Už druhým rokem umíme nabídnout pomoc celé rodině zasažené násilím. Proces, kterým taková rodina prochází, se dělí do různých fází. O práci s celou rodinou tak musíme uvažovat jako o projektu, s jehož řízením nám pomáhá nástroj Freelo.

Využití moderních nástrojů komunikace v práci s rodinami zasaženými násilím 

Rodině, která přichází do naší organiazce, se v různých fázích věnuje různě velký tým odborníků*ic. Rodičovský pár absolvuje párové konzultace, které s nimi současně vedou dvě pracovnice. Každý rodič může mít také svého psychologa nebo sociálního pracovníka pro individuální konzultace. Každé dítě v rodině má pak svou dětskou psycholožku. Případ rodiny navíc sledují dvě case manažerky. Celý tým pracující s rodinami se pak společně schází na pravidelných intervizích.

Jde o stručný nákres nového způsobu práce s celou rodinou, který pro sociální služby v České republice není běžný. Časově i logisticky je o dost náročnější než práce s jednotlivci. V naší práci jsme si proto záhy uvědomili, že abychom si udrželi přehled o případu rodiny jako celku, musíme o práci s rodinou uvažovat jako o projektu.

Pro projektové řízení existuje řada komunikačních nástrojů, které zefektivňují práci týmů. Náš "projekt" zaměřený na práci s rodinami zasaženými násilím ale vyžadoval sledování specifických aspektů. Chceme například vědět, kolik hodin jsme s klienty*kami strávili v každé fázi. Zjišťujeme také, kolikrát už jsme se u konkrétní rodiny setkali při společné poradě, kdo z týmu je s ní v kontaktu nebo do jaké fáze spolupráce rodina došla. Ujišťujeme se, jestli jsme klientům*kám dodali potřebné dokumenty, zda jsme s nimi vyhodnotili evaluační dotazníky, jaká je návaznost jednotlivých kroků a intervaly mezi nimi.

I proto jsme v naší práci začali využívat nástroj Freelo. Agendu rodin ve Freelu sledují dvě case manažerky, které jsou jedinými členkami "týmu projektového řízení". Ostatní kolegy a kolegyně můžeme díky uchování všech informací v aplikaci ušetřit další administrativy a uvolnit jim prostor pro přímou práci s klienty*kami. 

Ilustrační obrázek ukazuje přehled záznamů konzultací se členy*kami rodiny. Jednotlivé konzultace (= úkoly) v tzv. to-do listu neoznačujeme jako vyřešené ve chvíli, kdy jsou splněné, protože je současně používáme jako přehledovou časovou osu práce s rodinou. Kdykoliv tak můžeme vygenerovat přehled toho, do jaké fáze spolupráce jsme s rodinou došli, kdo z týmu a v jaké časové dotaci se členům*kam rodiny věnoval.

Freelo nám tak pomáhá ujistit se, že se každému z rodiny zasažené násilím dostalo potřebné a včasné péče.

 

Lucie Karmová, case manažerka práce s celou rodinou zasaženou násilím

 

Vloženo Od   Kategorie: Novinky