Jsme součástí iniciativy Dětství bez násilí

Co je dětství a jak by mělo vypadat?

Jednou z těch pro děti zásadních věcí je bezpečí. A proto jsme součástí iniciativy Dětství bez násilí, která chce tuto myšlenku podporovat v reálných životech dětí a rodin.

Společně s Klára Šimáčková Laurenčíková - zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti České republiky, LOCIKA - centrum pro děti ohrožené domácím násilím chceme přispět k nulové toleranci násilí na dětech.

Co je cílem iniciativy Dětství bez násilí?

  • Zakotvení nepřípustnosti tělesného trestání ve výchově dětí jako hodnoty, která přispěje k větší ochraně dětí
  • Rozvoj sítě podpůrných služeb pro rodiny v krizových a zátěžových situacích
  • Podpora programů pozitivního rodičovství
  • Zakotvení duševní gramotnosti a socio-emočních dovedností do kurikula škol

Zde se můžete připojit k výzvě Dětství bez násilí https://www.detstvibeznasili.cz/memorandum. Na webu najdete i další užitečné informace, rady a videa.

Vloženo Od

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.