Chci ovládnout vztek s podporou města Brna

Program pro osoby, které se dopouštějí násilí, je určen pro každého, kdo potřebuje pomoct zvládnout svůj vztek či se obává, že by se mohl dopustit násilí na svých blízkých.

I s podporou města Brna můžeme letos nabízet anger management a navazující individuální terapeutický program pro všechny dospělé, kteří chtějí předcházet nebo zastavit násilí v blízkých vztazích.

Nabízíme krátkodobé poradenství a déledobé individuální terapie, na kterých společně

 • zmapujeme projevy hněvu a agrese
 • porozumíme tomu, co hněv spouští
 • naučíme se techniky zvládání hněvu
 • zaměříme se na prevenci nadměrné psychické zátěže
 • nacvičíme komunikačních dovednosti a zvládání konfliktů
 • porozumíme situaci partnera anebo dětí, které jsou agresivnímu chování vystaveni
 • rozvedeme dovednosti pro zvládání každodenního života

Každý člověk se někdy rozčílí. Nahromaděná agrese pak může vyústit do konstruktivního anebo destruktivního jednání.

Konzultace poskytujeme bezplatně v konzultačních hodinách:

 • pondělí: 8:00-16:00
 • úterý: 8:00-16:00
 • středa: 8:00 - 16:00
 • čtvrtek: 8:00-16:00
 • pátek - je možné zanechat vzkaz na telefonním čísle 725 005 367

 

Program Chci ovládnout vztek je spolufinancován z programu IV – Prevence kriminality Magistrátu města Brna 

 

 

 

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.