Právní zastupování pro osoby ohrožené násilím v blízkých vztazích

Díky podpoře Magistrátu města Brna, Odboru zdraví a Programu II pro doplnění sociálních služeb jsme v roce 2022 mohli poskytnout podporu klientkám intervenčního centra v oblasti právního zastupování v případech domácího násilí.

Projekty podpořené v rámci Odboru zdraví města Brna a Programu II na doplnění činností sociálních služeb se zaměřují na osoby ohrožené domácím násilím, jejichž případ je nutné řešit soudně a současně jim jejich sociální situace nedovoluje zajistit si právní zastoupení. Projekty tak narovnávají jejich postavení při soudním řízení a zajišťují tak dostupnost právního zastoupení v občanském i trestním řízení vůči násilné osobě, která má výrazně lepší finanční situaci a s tím plynoucí možnosti právního zastoupení. Podpora klientkám intervenčního centra zahrnuje právní zastoupení nad rámec základních činností sociální služby.

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.