SPONDEA spolupracuje s obcemi v Jihomoravském kraji

Díky podpoře obcí v Jihomoravském kraji může SPONDEA nabízet podporu také pro klienty a klientky z Tišnova, Kuřimi, Šlapanic, Znojma či Hustopečí.

V roce 2023 činnost krizové pomoci a intervenčního centra podpořily také obce s rozšířenou působností (ORP) v Jihomoravském kraji. 

Projekt na podporu rodin v Tišnově umožňuje poskytovat střednědobou psychologickou podporu dětem a dospívajícím či podporu ve zvládání vzteku tak, aby nepřerůstal v násilí.

Činnost intervenčního centra a krizové pomoci pak v roce 2023 podpořily ORP Znojmo, Hustopeče, Kuřim, Tišnov a město Šlapanice. Spolupráce umoňuje lépe koordinovat podporu lidem ve zmíněných ORP, a to včetně spolupráce s dalšími institucemi jako je OSPOD či Policie ČR. 

Za tuto podporu i spolupráci děkujeme.

 

​​​​​​

 

 

 

 

 

Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.