Krizová pomoc

Každý se může setkat se složitou situací, ve které se nevyzná, je pro něj těžko uchopitelná a neví, jak ji zvládnout. Jsme tady pro vás, abychom to dokázali společně.

Jsme tu pro všechny od 3 let věku v obtížných životních situacích. Takovou situací může být např. prožití traumatické události, krize v osobním životě způsobená vztahovými, rodinnými, školními, pracovními či sociálními problémy. Naše služby poskytujeme prostřednictvím osobních konzultací, telefonické a e-mailové komunikace.

 

Co umíme?

 •  orientovat klienta v aktuální krizové situaci
 •  poskytnout emoční podporu a stabilizaci
 •  snížit riziko prohlubování traumatu
 •  podpořit klienta k zapojení vlastních sil při řešení situace
 •  plánovat nejbližší kroky směřující k řešení
 •  minimalizovat rizika a negativní dopady tíživé situace
 •  hledat podpůrné zdroje z okolí

 

Čeho se mohou situace týkat?

 • oblast bezpečí – protiprávní jednání, nepředvídatelné traumatizující události, vývojové změny, nároky společnosti, otázky spojené s životními rolemi
 • oblast zdraví – akutní ohrožení zdraví a života, umírání, psychické obtíže, udržení uspokojivého zdravotního stavu
 • oblast vztahů – funkční vztahy v rodině, s vrstevníky, ve škole, na pracovišti, se sousedy
 • rodičovské kompetence – výchovné otázky a potíže, školní povinnosti, podpora při péči o dítě s postižením
 • a také otázky spojené se ztrátou, hledáním a udržením bydlení, práce, materiálního zabezpečení

 

I pokud jste nenašli svoji životní situaci, ve které se nacházíte, ozvěte se nám. Náš odborný tým s vámi probere, jak v dané chvíli postupovat. Společně domluvíme termín osobní schůzky, na které vyslechneme, co vás trápí, a podpoříme vás, abyste se ve svém životě dokázali zorientovat. Případně se pokusíme najít organizaci či odborníky, kteří vám mohou dále pomoci.

 

Jak to u nás funguje – základní informace si můžete stáhnout také ZDE:

 • Krizová pomoc je bezplatná
 • Nabízíme krizovou pomoc, která má krátkodobý charakter
 • Konzultace mohou být jednorázové, nebo klienty a klientky provázíme delší dobu (obvykle do 10 sezení)
 • Ke spolupráci nic nepotřebujete, jen svůj čas a motivaci
 • Může vás doprovodit kdokoliv, komu důvěřujete
 • Pokud je to pro vás z nějakého důvodu důležité, můžete vystupovat anonymně
 • Vždy je dobré si předem domluvit termín, buď prostřednictvím e-mailu krizovapomoc@spondea.cz, nebo na telefonu 608 118 088 / 725 735 983
 • Pokud se na konzultaci nemůžete dostavit, dejte nám nejpozději den předem vědět
 • Možností je také dát razítko do omluvného listu / na propustku
 • Pokud chcete využít naše služby, je s vámi uzavírána smlouva o poskytnutí služby, a to ústně nebo písemně – podrobnosti viz provozní řád (seznamte se se svými právy a povinnostmi)

SPONDEA má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

Další kontakty pro krizovou pomoc v případě naší vytíženosti:

 

 • LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI

non stop, zdarma, pro dospělé
tel.: 116 123
linka pro rodinu a školu: 116 000
chat: http://linkapsychickepomoci.cz/chat/

 • LINKA BEZPEČÍ

non stop, zdarma, pro děti a dospívající
tel.: 116 111
chat: https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

 • KRIZOVÉ CENTRUM PŘI FN BRNO

non stop, zdarma, pro osoby v krizi, beznaději, sebevražedné tendence
první psychiatrická a psychologická pomoc
Jihlavská 20, Brno, budova G
Linka Naděje: 532 232 078 nonstop

 • MODRÁ LINKA (Brno)

non stop
tel.: 608 902 410/731 197 477/skype modralinka
https://www.modralinka.cz/sluzby/linka-duvery