Krizová pomoc

Každý se může setkat se složitou situací, ve které se nevyzná, je pro něj těžko uchopitelná a neví, jak ji zvládnout. Jsme tady pro vás, abychom to dokázali společně.

Jsme tu pro všechny od 3 do 65 let věku v obtížných životních situacích, Takovou situací může být např. prožití traumatické události, krize v osobním životě způsobená vztahovými, rodinnými, školními, pracovními či sociálními problémy. Naše služby poskytujeme prostřednictvím osobních konzultací, telefonické a e-mailové komunikace.

Co umíme?

 - orientovat klienta v aktuální krizové situaci;

 - poskytnout emoční podporu a stabilizaci;

 - snížit riziko prohlubování traumatu;

 - podpořit klienta k zapojení vlastních sil při řešení situace;

 - plánovat nejbližší kroky směřující k řešení;

 - minimalizovat rizika a negativní dopady tíživé situace;

 - hledat podpůrné zdroje z okolí.

Čeho se mohou situace týkat?

 - oblast bezpečí – protiprávní jednání, nepředvídatelné traumatizující události, vývojové změny, nároky společnosti, otázky spojené s životními rolemi;

 - oblast zdraví – akutní ohrožení zdraví a života, umírání, psychické obtíže, udržení uspokojivého zdravotního stavu;

 - oblast vztahů – funkční vztahy v rodině, s vrstevníky, ve škole, na pracovišti, se sousedy;

 - rodičovské kompetence – výchovné otázky a potíže, školní povinnosti, podpora při péči o dítě s postižením;

 - a také otázky spojené se ztrátou, hledáním a udržením bydlení, práce, materiálního zabezpečení.

I pokud jste nenašli svoji životní situaci, ve které se nacházíte, ozvěte se nám. Poskytujeme sociální a psychologickou pomoc. Náš odborný tým s vámi probere, jak v dané chvíli postupovat.

Společně domluvíme termín osobní schůzky, na které vyslechneme, co vás trápí, a podpoříme vás, abyste se ve svém životě dokázali zorientovat. Spolu s vámi budeme hledat řešení, případně se pokusíme najít organizaci či odborníky, kteří vám mohou dále pomoci.

Krizová pomoc je bezplatná a řídí se regionálními kartami Jihomoravského kraje.

SPONDEA má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.