Prevence na školách

Současná situace přinesla změny. Učitelé začali nově vyučovat, děti a rodiče se museli přizpůsobit. Víme, že je to nelehké období pro všechny. Jsme připraveni pomáhat dětem, rodičům i učitelům. Přečtete si dokument pro pedagogy na konci této stránky.

Jak s dětmi probrat složitá sociální témata? Ve SPONDEA realizujeme vzdělávací programy na školách, abychom podpořili přátelské mezilidské vztahy. Protože víme, že prevence vždycky stojí na prvním místě.

Lektory preventivních programů jsou interní pracovníci SPONDEA, o.p.s. – psychologové, sociální pracovníci a sociální pedagogové. Všechny programy začínají druhou vyučovací hodinu.

Kapacita programů je 30 žáků a vždy probíhají pro jeden třídní kolektiv. Programy realizujeme, pokud je přítomno alespoň 75 procent žáků a maximálně pro dvě po sobě jdoucí třídy.

Myslete, prosíme, na to, že programy nejsou určené pro kolektivy, kde již dochází k šikaně anebo se vyskytují jiné vztahové problémy mezi žáky. Setkání je vždy jednorázové, proto by takový vstup v případě již existujících potíží, neměl pro třídní kolektiv význam. Programy nejsou zaměřeny na diagnostickou ani terapeutickou práci se třídou.

Ceník

  • Cena: 760 Kč/program, při realizaci více programů na téže škole 690 Kč/program + cestovné 2,50 Kč/km (pro mimobrněnské školy)
  • Program Konstruktivní zvládání agrese (4×45 minut) – cena: 1300 Kč/program + cestovné 2,50 Kč/km (pro mimobrněnské školy)

Vyberte si z našich programů pro školy!

Když doma není doma – druhý stupeň ZŠ (90 minut)

V každé rodině může nastat situace, že se v ní děti přestanou cítit bezpečně. Jaké je to, když se doma není doma? V programu otevíráme věkově přiměřenou diskuzi o nefungujícím rodinném zázemí a o možnostech řešení situací, které souvisí nejen s domácím násilím a rolí dětí a dospívajících jako svědků či obětí domácího násilí. Problémem může být změna partnera a nové rodinné zázemí. Cílem programu je žáky a studenty podpořit, aby nezůstávali na své potíže sami a vyhledali pomoc.

Volné termíny

 

Násilí do vztahu nepatří – Stalking – SŠ, VOŠ a VŠ (90 minut)

Program pracuje se způsoby, jak rozpoznat rizikové chování ve vztahu a formou praktických ukázek a diskuze nastiňuje cesty řešení vznikajícího násilného chování ve vztahu dvou mladých lidí (dating violence). V rámci programu se studenti dozvědí, co je to nebezpečné pronásledování, jak se mu bránit a kde vyhledat pomoc.

Studenti sociálních oborů získají informace o možnostech sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím.

Volné termíny

 

Konstruktivní zvládání agrese – SŠ, VOŠ a VŠ (4×45 minut)

Hněv je emoce, která nám dává jasný signál, že něco není v pořádku. Každý se někdy rozčílíme, ale kde jsou hranice? Hněv v nás vytváří velké množství energie a tuto energii můžeme využít v konstruktivním jednání.

Hněv nemusí vždy nutně přerůst v násilné chování (s jasným úmyslem poškodit druhého). Jak zvládnout a řídit tuto energii se lze naučit. Program pracuje se způsoby, jak zvládnout vlastní hněv a ukazuje možná řešení práce na sobě.

Volné termíny

 

Vztahy mezi vrstevníky – první stupeň (po dohodě) a druhý stupeň ZŠ, pro SŠ (90 minut)

Program vychází z poznatků týkajících se fenoménů, které se objevují v lidských společenstvích, kdy se chování jednotlivců v třídním kolektivu profiluje v rámci určitých rolí. Program pracuje s metaforami, které slouží jako model třídního kolektivu. Při práci s těmito metaforami řeší účastníci situace, které vznikají při společné práci na vytváření modelu lodi nebo ostrova. Cílem je formující zkušenost při řešení náročných situací vedoucí k posílení sebe sama v kolektivu, k posílení vazeb mezi spolužáky a posílení efektivních strategií jednotlivců při spolupráci. Programy pro 1. stupeň ZŠ realizujeme pro žáky od 3. ročníku.

Volné termíny

 

Kamarád/kamarádka má potíže – druhý stupeň ZŠ – od 7. třídy a pro SŠ (90 minut)

Program pracuje s vlastními zkušenostmi a prožitky žáků/studentů, ukazuje na příbězích jejich vrstevníků řešení nejčastějších krizových situací, které mohou v reálném životě stejně starých mladých lidí vznikat. V programu se společně zaměřujeme na korektivní prožitek při řešení náročných situací, prožití zkušeností vedoucích k posílení strategií, které mohou žáci využít v budoucnu ve vlastním životě. Cílem je ukázat účastníkům, že na své potíže nemusí být sami, že se pro každý problém dá najít řešení a že i oni mohou adekvátně svému věku nabídnout podporu blízkému člověku.

Volné termíny

 

SPONDEA disponuje certifikací Národním ústavem pro vzdělávání (číslo 12/15/1/CE) pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

  • Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany
  • Prevence problémů spojených se syndromem CAN
  • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Primárně určené žákům 2. stupně ZŠ, žákům SŠ. Sekundárně určené studentům připravujícím se na profese v oblasti s rizikovým chováním.

Dokument - DOPIS PRO PEDAGOGY

Dokument