Stáže

Přidejte se do našeho týmu - podívejte se na aktuální nabídku zaměstnání anebo zjistěte, jak funguje odborná praxe.

Praxe u nás

Jak se u nás hlásit o stáž v budoucnu, jakmile poleví opatření?

Nabízíme odborné stáže a konzultujeme diplomové práce. Ozvěte se nám, domluvíme se na další spolupráci. Stáže mohou absolvovat studující vyšších odborných škol a vysokých škol z oborů sociální práce, psychologie, právo apod.

Na stáži získáte

  • informace o pracovní náplni jednotlivých služeb
  • zkušenost s náslechy na konzultacích s klienty
  • informace o průběhu práce s klientem
  • seznámíte se s anonymizovanými kazuistikami řešených případů

Pošlete nám svůj životopis a motivační dopis na vzdelavani@spondea.cz.

Maximální délka stáže je 20 hodin a stáž je zpoplatněna částkou 50 Kč/hodina u studentů a částkou 100 Kč/hodina u pracujících.

Přečtěte si pravidla odborné stážeprogram stáže a etický kodex stážisty.

Chcete nám pomoci jinak? Podpořte nás.