Veřejný závazek

Zajímá Vás naše poslání a hodnoty organizace? Projděte si veřejný závazek.

Posláním organizace SPONDEA je provázení a podpora lidí při zvládání obtížné životní situace s respektem k sobě i k druhým.

Hodnoty organizace:

 - respekt ke klientům i k sobě navzájem

 - otevřenost

 - důvěrnost

 - profesionalita

 - důstojnost

 -  týmovost

Veřejný závazek organizace SPONDEA