Veřejný závazek

Zajímá Vás naše poslání a hodnoty organizace? Projděte si veřejný závazek.

Posláním organizace SPONDEA je provázení a podpora lidí při zvládání obtížné životní situace s respektem k sobě i k druhým.

Hodnoty organizace - respekt ke klientům i k sobě navzájem, ochrana práv klientů, hájení zájmu dítěte, důvěryhodnost, profesionalita, důstojnost, týmovost.

Veřejný závazek organizace SPONDEA